Recenzia
10.04.2015

Kto proti osudu - Peter Štrelinger, Tomáš Winkler

Peter Štrelinger (1946) pôsobil ako odborný pracovník Matice slovenskej, literárneho oddelenia Zväzu slovenských spisovateľov a ako redaktor viacerých periodík. Venuje sa najmä literárnej biografistike.

Tomáš Winkler (1940) pôsobil v Literárnom archíve Matice slovenskej, neskôr bol riaditeľom Národnej knižnice MS. Pre svoje politické postoje musel v 60. rokoch z Matice odísť a mal zákaz publikovať. Po novembri 1989 pracoval ako redaktor. Venuje sa literárnej histórii.


Knihou Kto proti osudu (Matica slovenská 2014) sa v slovenskej knižnej kultúre spláca dvojaký dlh. Prvým je desaťročia trvajúca podlžnosť voči jej autorom. Súbor 34 príbehov s podtitulom Biografické miniatúry slovenských spisovateľov totiž pôvodne vyšiel už v druhej polovici 70. rokov 20. storočia, no z ideologických dôvodov musel byť pripísaný len jednému z jej tvorcov, Petrovi Štrelingerovi. Dnes, keď vychádza v druhom, doplnenom vydaní, túto podlžnosť spláca a na obálke sa objavuje aj meno Tomáša Winklera. Druhou podobou dlhu je skutočnosť, že sa nám ponúka možnosť nenásilne, pútavo, a pritom erudovane nahliadnuť za oponu našich literárnych dejín a zoznámiť sa s jej najvýraznejšími osobnosťami. Cez beletrizované portréty osobností nášho kultúrneho a literárneho života ostatných dvoch storočí nazeráme do skrytých komnát ich životov. Sú to priestory neraz dráždivé, prestúpené náruživosťou lásky, inokedy temné, vyplnené tragickým osudom ich literárne činných obyvateľov. Heroický postoj jednotlivých osobností k životu, snaha nevzdať sa, vytrvať v zápase o vypovedanie pravdy sú hodnotami, ktoré vyvierajú z každého portrétu. Nezáleží na tom, či sa radšej začítame do osudov Ľudovíta Štúra alebo do životných peripetií Jozefa Miloslava Hurbana, či väčšmi obdivujeme krátku tragickú púť Mikuláša Dohnányho než dlhú trúchlohru Ľudmily Podjavorinskej, či nás viac rozochveje príbeh Júliusa Barča-Ivana než kľukatými cestami osudu formovaný údel Jozefa CígeraHronského – dôležité je mať si z čoho vyberať. A kniha Kto proti osudu túto možnosť ponúka plným priehrštím.