Recenzia
Lýdia Čelková
17.04.2015

Kultúrne a historické pamiatky – Krajina (Obrazová abeceda stredného Považia)

Publikácia Kultúrne a  historické pamiatky – Krajina s podtitulom Obrazová abeceda stredného Považia (Vl. nákl. 2015) je druhou časťou diptychu Martina Olšovského. Nadväzuje na knihu o archeo logických nálezoch na strednom Považí z  roku 2008. Výber z  bohatej zbierky fotografií autora od 70. rokov po súčasnosť doslova očarí neobvyklými pohľadmi na scenérie stredného Považia, údolia a  hory, prírodné a  historické pamätihodnosti. Fotografie dopĺňajú stručné texty s  najdôležitejšími údajmi. Autor svojím objektívom predstavuje pamiatky ľudovej architektúry, interiéry stále dýchajúce minulosťou, zrúcaniny hradov, kaštieľov, kúrií... Prináša „neošúchané“ pohľady na pôvabné zákutia nádvorí, parkov, kostolov, kostolíkov, kaplniek, božích múk, starej i  novej architektúry. Zoznamuje čitateľa s  pamätnými tabuľami, bustami, portrétmi dejateľov, sochami... Autor dokumentoval stredné Považie viac ako štyri desaťročia a podarilo sa mu pripraviť vskutku ojedinelú knihu, ktorá je – ako hovorí podtitul – „obrazovou abecedou“ regiónu. Budú na ňu hrdí nielen rodáci, ale poteší všetkých, ktorí radi spoznávajú Slovensko.