Recenzia
05.05.2017

Kvapky a ich priatelia

Po úspešnej knižke pre deti Kto býva s Barborkou? (Pectus 2012) sa košická autorka Janka Halušková prihovára detským čitateľom ďalšou knižkou Kvapky a ich priatelia, v ktorej opäť potvrdzuje svoju schopnosť vciťovať sa do detskej duše a nachádzať svojrázne cestičky do detského sveta. Ako sa autorka – vzdelaním prírodovedkyňa – priznala v jednom publikovanom rozhovore, detský spôsob videnia jej ostal doteraz blízky, čo vycítime v jej písaní a čo isto ocenia najmä jej malí čitatelia.

Janke Haluškovej sa podarilo napísať pôvabný príbeh o zachraňovaní rybníka, z ktorého jedného dňa či presnejšie, jednej noci, začína nebezpečne ubúdať voda, takže rybník sa postupne mení na močiar. Je to príbeh o sestričkách – dažďových kvapkách Čľapke a Čľupke, žabke Kvákalke a ďalších obyvateľoch rybníka, a takisto aj neďalekej lúky, ktorí sa rozhodnú zachrániť ohrozený rybník. Uvedomujú si totiž, že bez vody by všetci zahynuli. V tomto boji za záchranu vodného zdroja preukážu menšie i väčšie živočíchy podporované sestričkami Čľapkou a Čľupkou obdivuhodnú vynaliezavosť, a čo je dôležité, aj vzájomnú solidaritu a obetavosť pre spoločný cieľ. No nájdu sa medzi nimi aj „zradcovia“, ktorí sa dali za určité výhody kúpiť nepriateľskému Vodohltovi, tí však napokon nepochodia dobre... Autorka cez príbeh o ohrozenom rybníku nenásilnou formou ponúka detskému čitateľovi podnety na zamyslenie o aktuálnej téme, akou je potreba vody a nenarušeného prírodného prostredia pre život. Nápadité, detskému vnímaniu blízke ilustrácie Attilu Kassaya nepochybne prispejú k pôsobivosti príbehu o hodnote vody, a tým aj k rozvíjaniu ekologického vedomia malých čitateľov.

efar