Recenzia
Norbert Gáborčík
28.04.2011

Kvetena - Jaroslav Košťál

Bratislava, DAJAMA 2010

Publikácia z edície Prírodné krásy Slovenska iste poteší, ale najmä v mnohom poučí milovníkov prírody. Botanik a fotograf slovom a obrazom prevedie čitateľa celým územím Slovenska a oboznámi ho s jednotlivými druhmi rastlín. Pochopiteľne, autor nemohol obsiahnuť všetky z takmer 3000 druhov, ale vyberá tie, ktoré považuje za charakteristické, vzácne, endemické či ohrozené v našej prírode. Bezpochyby sa mu to aj podarilo. So svojim kolegami a priateľmi prešiel celé územie našej republiky a zvolil si 46 stanovíšť výrazne sa líšiacich pôdno-ekologickými podmienkami. Niektoré z nich sa podľa výskytu rastlinných druhov a ich pestrosti označujú za botanické raje Slovenska, botanické laboratóriá či botanické genius loci. Vybrať z bezmála troch tisícok rastlín niekoľko desiatok, a pritom zachovať atraktívnosť druhov a ich špecifickosť bolo iste náročné. Citlivé oko fotografa zachytilo nielen jednotlivé druhy rastlín, ale aj zaujímavé pohľady na vybrané krajinné celky. Exkurziu svetom rastlín autor dopĺňa aj krátkymi vysvetleniami či zdôvodneniami, prečo sa konkrétny druh vyskytuje v danej oblasti s určitou nadmorskou výškou, pôdnymi vlastnosťami, pôdnym substrátom a teplotou či vlhkosťou pôdy. Tam, kde je to potrebné, priblíži aj geologický vývin. Pri výbere rastlín sa zameriava na tie najtypickejšie druhy pre jednotlivé oblasti, ale aj na ohrozené druhy (zapísané v Červenej knihe ohrozených druhov vo svete). Upozorňuje, že pokrok vedy nás môže obrať o viaceré jedinečné druhy. Do „botanického“ textu autor organicky zaradil aj historický aspekt – botanizovanie našej flóry. Začalo sa už za čias panovania Maximiliána II., keď jeho dvorný botanik zaznamenáva flóru Devínskej kobyly (1583). O niečo neskôr (1791) opisuje bratislavský lekár Š. Lumnitzer flóru panónskej oblasti. Zaujímavých a významných osobností slovenskej botaniky je viacej. Medzi skvosty patrí náš prvý herbár, ktorého autorom je mních Cyprián žijúci v Červenom Kláštore v 18. storočí. Ďalšími význam nými osobnosťami boli prvá botanička Izabela Textorisová z Rejdovej, J. Ľ. Holuby alebo J. Kmeť, ktorý sa preslávil herbárom, nestor novodobej slovenskej botaniky Ján Futák, jeden zo za kladateľov Botanického ústavu SAV.

Pútavý text zaujme každého milovníka prírody, orientáciu uľahčí prehľadná farebná mapa na vnútornej strany obálky. Formátom je vhodná aj na potulky Slovenskom.