Labyrint smrti

Sven Lindqvist: Si mŕtvy. História bombardovania. Bratislava: Absynt, 2019

Sven Lindqvist (1932 – 2019) mohol napísať obyčajnú knihu: lineárne rozprávanie o vy­náleze bombardo­vania a jeho použí­vaní. Mal však inú ambíciu: vo svojej knihe chcel mať spomienky na det­stvo, ale aj svoje znalosti z dobovej sci-fi literatú­ry o superzbraniach. Tiež chcel písať o dejinách bombardovania, kto ho vymyslel a prvýkrát použil. Tiež chcel písať o atómových bombách a kobercovom leteckom bombardovaní.

Bolo toho veľa, čo chcel Lindqvist do svojej knihy dostať. Zahltený množstvom literatúry a zdrojov pochopil, že jeho kniha musí byť iná, a preto si vymyslel svojskú formu: knihu laby­rint. Napísal 400 krátkych a hutných kapitol či skôr odsekov, očísloval ich a zoradil za sebou. Zoradenie bolo dôležité: malo umožniť, aby sa kniha dala čítať lineárne, čiže kapitola za kapi­tolou, ale zároveň aj podľa priloženého návodu (kľúča), keď čitateľ preskakuje aj desiatky strán a pred ním sa vynára príbeh vari najhroznej­šieho a najodpornejšieho ľudského vynálezu.

Je úžasné, že to funguje pri akomkoľvek spôsobe čítania. Lindqvistov príbeh, ktorý začína takmer hrdinsky, keď odvážni piloti ručne hádzali bomby na nepriateľa, začne rýchlo prerastať do obrazu totálnej vojny, keď sa z bombardovania stal nástroj v rukách poli­tikov. Dôvody na zničenie Hamburgu, Drážďan, Hirošimy či Coventry neboli vojenské, ale čis­to politické. Ktoroukoľvek cestou v labyrinte knihy pôjdete, dostanete sa k zvráteným so­ciopatom, sediacim na najvyšších miestach a rozhodujúcim o smrti tisícov obyčajných ľudí.

Túto knihu treba čítať. Je bravúrne napísaná a vybudovaná, podložená množstvom faktov a jej posolstvo je jednoznačné. Dajte politi­kom nástroj ničenia a oni ho určite s radosťou pri prvej príležitosti použijú.