Recenzia
Ján Hološ
21.05.2009

Láska je slnko - Janko Jesenský - Kniha na zaľúbenie

Kniha na zaľúbenie

Kniha na zaľúbenie

Janko Jesenský: Láska je slnko, Bratislava, Q 111 2008

  Janko Jesenský bol vo svojej dobe známy ako nonkomformný človek, ktorý sa búril voči spoločenským konvenciám, no rovnako aj literárnej tradícii. Jesenský je básnik výnimočný osciláciou medzi realizmom a modernou – dvoma takmer nezlučiteľnými smermi a filozofiami, v ktorých si pre svoju tvorbu našiel vlastnú polohu. Titul Láska je slnko tvorí výber z jeho básní s ľúbostnou tematikou (zostavil Igor Hochel). Charakteristické v poetike veršov sa stalo očarenie láskou, no nielen v podobe nehmotnej entity, ale v konkrétnom vyjadrení vzťahu muža a ženy. Verše často reflektujú reálne situácie a láska stále naberá rôzne podoby, napríklad neistotu „Nepočuješ? Ľudia vravia, / že ťa ľúbim. Neviem, kedy / pozrel som sa hlbšie troška / v tvoje oči, kvietok bledý?“, pohoršenie: „Nuž akože nemá byť hriešny svet? / v korunu ľudstva, v svoju božiu krásu / sám Boh položil najpodlejší jed“ i nadšenie: „Keď niekedy sa túliš ku mne / a ja ťa držím nadšene, / zeleným listom prichodím si / tys´ jeho kvieťa červené“.

  Láska ako nadčasový objekt skúmania všetkých básnikov poskytuje aj Jankovi Jesenskému nevyčerpateľný zdroj inšpirácie. Kniha fascinuje naivitou a cudnosťou, s ktorými autor pristupuje k láske: „Láska to je slnko / nikdy nespočítaš jeho fľaky. / Na lásku kto s láskou hľadí, / musí, musí klopiť zraky.“ Jeho osobné prežívanie a rovnako osobné podanie vťahuje čitateľa do básní a dáva mu možnosť precítiť všetky jej odtiene. Je to kniha o láske, kniha na zaľúbenie.

  Na záložke čítame: Do nášho výberu sme sa usilovali zaradiť to najlepšie z ľúbostnej poézie Janka Jesenského. Oproti starším vydaniam Jesenského básnického diela sme kde-tu urobili drobné úpravy: Niektoré sú výsledkom zmeny pravopisnej normy, v iných prípadoch sme nahradili archaickú lexiku a tu a tam sme vykonali sémantické posuny, čím sme text aktualizovali“. Zámer sa výnimočne vydaril – ako vidieť, aj útla knižka básní môže byť kultúrnou udalosťou.

Ján Hološ