Láska na modro - Ján Sabol - Modré sonety

Modré sonety

„Modré“ sonety

Ján Sabol: Láska na modro

Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2005

Ilustrácie: Ján Bartko

  Básnický debut Jána Sabola, vysokoškolského pedagóga, autora mnohých jazykovedných publikácií, verzológa, ale i autora krížoviek a publicistu, zaujme takmer klasickým sonetom so zachovaním rýmovej schémy v oboch štvorveršiach. V trojveršiach už klasická rýmová schéma (ba ani zoskupenie veršov) nie je všade dodržaná, ale to nič nemení na obsahovej výstavbe Sabolových sonetov, ktoré si uchovali kompozíciu: téza, antitéza, syntéza (aj s výraznou pointou) takmer na celej ploche básnickej zbierky. Hoci sonet má v slovenskej literatúre bohaté zastúpenie, v súčasnej slovenskej poézii sa vyskytne zriedka, a o to viac zaujme u autora, ktorý je vo verzológii odborníkom.

  Čo môžeme nájsť v „modrých" sonetoch Jána Sabola? Nielen lásku, ktorú anticipuje názov zbierky. Autor sa v nej neustále vracia k veciam prapodstatným a nepriamo k prazákladným myšlienkam človeka. Toto robí z jeho poézie  text so zreteľnou symbolistickou vrstvou. Lyrický subjekt sa obzerá za prežitým, rekapituluje život so silnými stopami religiozity. Istoty, pevnú pôdu pod nohami hľadá v detstve, spojenom s dedinou, v blízkych a najbližších ľuďoch. Potrebuje oporu, lebo prežíva traumu a tá v ňom vyvoláva nielen spomienky na dni a priestory, kde bolo dobre, ale vyvoláva aj výčitky svedomia za minulé hriechy a v konečnom dôsledku predstavuje akúsi spoveď pred možným zakončením života, ale: „hriech sa mi na cnosť premieňa" (s. 40).

  Hoci lyrický subjekt prežíva bolesti, trápenia - nezúfa, nechce ľútosť, lebo „Veď utrpenie lásku kriesi // a vnútro vecí roztvára - // trinásta izba našich duší" (s. 42). Spomienky však predstavujú aj veselé, vtipné okamihy zo života, ktoré majú funkciu akejsi nádeje, že istý zánik je len ohnivkom v reťazi vývoja a pohybu: „Nesmúť za tým, čo sa nevráti, // čo čas prikryl vlastným telom // ako nová hlina v úvrati" (s. 28).

  V básňach Jána Sabola často zaiskria myšlienky, ktoré sú sentenciami. Autor sa ani tu nezaprel ako krížovkár, tvorca prešmyčiek a slovných hračiek: včela v čele; hm(l)istý list; tá h-láska rodostromu z-vedie ťa a iné. Text ozvláštňujú aj okazionalizmy, archaizmy, slová východoslovenského dialektu v kontraste so slovami cudzieho pôvodu.

  Zbierka Láska na modro vyšla v peknej väzbe a grafickej úprave – príjemne pôsobí farebnosť obálky i ilustrácií, ktoré dokresľujú tematickú rovinu súboru sonetov Jána Sabola.

Gabriela Rakúsová