Recenzia
Michaela Geisbacherová
30.11.2005

Láska a vôľa - Rollo May - Psychológia existencie a spoločnosti

Psychológia existencie a spoločnosti

Rollo May

Láska a vôľa

Bratislava, Petrus 2005

Preklad Alexandra Prokopčáková

Renomovaný predstaviteľ psychológie Rollo May vyšiel z psychoanalytickej školy, ale postupne sa prepracoval ku koncepcii existencialistickej psychológie. V tejto práci sa zaoberá krízou súčasného človeka na pozadí témy lásky a vôle. Podľa Maya je súčasný „schizoidný“ človek studený, ľahostajný, nadradený a osamotený. Prenasleduje ho problém identity, ktorý nakoniec vyúsťuje do apatie. Láska aj vôľa, obe hnacie a motivujúce sily sa stali problémom. Namiesto ozajstnej lásky sa skrývame za výskumy, štatistiky a technické pomôcky, láska sa banalizuje v literatúre a umení, v živote stráca význam a hodnotu. Stáva sa niečím prchavým, chvíľkovým, ba až, ako tvrdí autor, ilúziou. Sex vzhľadom na dostupnosť sa pre nás stal bremenom. A podobne to vyzerá aj s vôľou ako schopnosťou rozhodnúť sa, čo robiť, aby sme sa donútili realizovať cieľ. Dnes už podľa autora nezáleží na rozhodnutí osebe, ale „na rozhodnutí, ako sa rozhodnúť. Samotná podstata vôle sa stala otáznou“. Aj vôľa sa stala ilúziou. Nezostáva nám iná možnosť, len sa pokúšať hľadať nové pramene vo svojom vedomí a vo vedomí spoločnosti, v ktorej žijeme.

Psychoterapeutická problematika sa  tu úzko spája s filozofickou problematikou, literatúrou, výtvarným umením a hudbou. Autor svoje myšlienky ilustruje mnohými citátmi z filozofických a literárnych diel. Je to opäť jedna z kníh, ktoré sú v súčasnosti potrebné a aktuálne, lebo nás vyzývajú nielen na cestu k sebe samému, do vnútorného sveta, vedomia, ale aj na cestu k iným, ku kolektívnemu vedomiu.

Michaela Geisbacherová