Lásky začiatočníkov - Nava Semel - Delete bolesť nezmaže

Delete bolesť nezmaže

Bratislava, Vydavateľstvo Q 111 2011
Preklad Kveta Dašková

Spektrum literárnych aktivít izraelskej autorky Navy Semel (1954) je široké, vydala takmer dve desiatky kníh, píše prózu, poéziu, rozhlasové a televízne hry, operné libretá, divadelné hry, venuje sa aj umeleckej kritike. U nás je zatiaľ neznáma, hoci jej knižky boli preložené do mnohých jazykov a môžu si ich už prečítať aj českí čitatelia. Za svoju tvorbu získala viaceré domáce i zahraničné ocenenia, v roku 2006 to bolo napríklad ocenenie Žena roka v literatúre v Tel Avive.

Skutočnosť, že jej rodičia mali osobnú skúsenosť s holokaustom, ako aj to, že Nava Semel žije v Tel Avive a môže k ich skúsenosti pripojiť skúsenosti ďalších Izraelčanov, ovplyvňuje tak tematiku jej tvorby, ako aj jej angažovanosť v Inštitúte pre skúmanie holokaustu. Literárne postavy, cez ktoré autorka vypovedá o súčasnom Izraeli, resp. o jeho minulosti, sú vnútorne späté s touto krajinou.

V siedmich poviedkach knižky Lásky začiatočníkov spisovateľka stvárňuje rôzne podoby prvej lásky, všíma si jemné nuansy mladistvej zaľúbenosti a všetko, čo ju sprevádza. Poviedky sú napísané citlivo, nazerajú do vnútorného sveta plachých bytostí približujúcich sa k prahu mladosti či v niektorých poviedkach už dospelosti, nesmelo nadväzujúcich prvé ľúbostné kontakty. Autorka, spravidla na pozadí rodiaceho sa ľúbostného citu, zobrazuje protagonistov a  protagonistky v komplexnejšom zábere, nahliada do ich neraz zložitých vzťahov s rodičmi, priateľmi, spolužiakmi, naznačuje rôzne problémy či konfliktné situácie.

Azda najpôsobivejšia je titulná poviedka, v  ktorej sa protagonista musí vyrovnávať s  rozpadom manželstva svojich rodičov. Udalosť prežíva veľmi emocionálne, oporou sa mu stáva sympatická spolužiačka. Autorka pri zobrazovaní rozporuplných vnútorných stavov chlapca však neupadá do sentimentu. Podobne, s istým dištancom, no zároveň s empatickou účasťou nás sprevádza aj pri ostatných problémoch -násťročných začiatočníkov v objavovaní lásky, pri zakúšaní jej podôb sčasti reálne a sčasti vo fantázii, pri spoznávaní vzrušenia z prvých krehkých vzťahov. V titulnej poviedke sa hrdina pokúša vyjadriť to, čo prežíva, stručnými, výstižnými e-mailmi. Uvedomuje si, že je ľahšie zverovať sa so svojimi strasťami počítaču ako ľudskej, čo aj veľmi blízkej bytosti, že „je ľahšie naťukať bolesť do počítača, aj keď pokyn delete ju nezruší...“ Lásky začiatočníkov majú všetky predpoklady zaujať aj našich mladých čitateľov – a azda aj pomôcť v podobných situáciách, aké prežívajú knižné postavy.