Recenzia
Dušan Zupka
10.02.2016

Latinská epigrafia

Latinská epigrafia

Prvá slovenská príručka latinskej epigrafie – historickej disciplíny zameranej na výskum latinkou písaných nápisov – vznikla pod vedením univerzitného pedagóga a  historika Juraja Šedivého. Ten v spolupráci s kolegami historikmi, pamiatkarmi, kunsthistorikmi a ďalšími špecialistami zmapoval jej vývoj na území dnešného Slovenska a  v  okolitých krajinách, načrtol vedeckú terminológiu a metodiku a podal vývoj foriem epigrafického písma. Príručka Latinská epigrafia (Univerzita Komenského 2014) však ponúka ešte viac – rekapituluje prakticky všetku doteraz prístupnú literatúru a sčasti aj pramene pre výskum historických nápisov. Napriek tomu, že z  územia dnešného Slovenska máme zachovaných niekoľko tisíc stredovekých a renesančných nápisov (kniha sa zaoberá textami do roku 1650), zatiaľ sa ich výskumu nikto systematicky nevenoval. Pritom reinterpretácia viacerých dodnes uznávaných vysvetlení nápisových textov niekedy významne posúva naše poznanie histórie. Napríklad nápisy na slávnej nástennej maľbe zo Spišskej Kapituly zobrazujúcej korunováciu Karola I. Róberta z  Anjou Pannou Máriou, ktoré sa tradične datovali do 14. storočia, pochádzajú podľa najnovších zistení zo 16. a sčasti dokonca až z 19. storočia! Zaujímavý je aj opis prechodu od aliterality k nápisovej kultúre demonštrovaný na príklade najstaršej náhrobnej dosky neznámeho Petra z Bratislavy (koniec 13. storočia) alebo prostredníctvom grafity na zvone z Bijacoviec, ktorým sa zvečnil obyčajný zvonár Janko už v roku 1492. Čitateľa môže zaujať aj množstvo zaniknutých nápisov či epigrafické texty na slovacikálnych nosičoch, ktoré sa dnes nachádzajú v zahraničí. Moderne koncipovaná kniha nie je len metodickou príručkou pre budúcich epigrafov, interpretácia nápisov na rozmanitých predmetoch (zvony, krstiteľnice, svietniky, kalichy či produkty umeleckých remesiel) isto osloví aj laikov. Publikáciu dopĺňa pestrý obrazový materiál a jej medzinárodný význam podtrhuje aj takmer tridsaťstranové nemecké resumé. Latinská epigrafia je prvým titulom z novej edície Corpus inscriptionum Slovaciae/Súpis nápisov zo Slovenska.