Recenzia
23.11.2006

Lavíny v horstvách Slovenska - Ladislav Milan - V snehovom objatí

V snehovom objatí

V snehovom objatí

Ladislav Milan

Lavíny v horstvách Slovenska

Bratislava, Veda 2006

Publikácia o problematike lavín v našich horách vyšla k polstoročiu pádu lavíny vo Vajskovskej doline na južnom svahu Nízkych Tatier a je venovaná pamiatke šestnástich  lesných robotníkov, ktorí vtedy zahynuli. Autorom knihy je Tatranec, lesník, záchranár, publicista, fotograf  a, samozrejme, lavínar. Stál pri vzniku a rozvoji všetkých praktických výkonov lavínovej prevencie a záchrany u nás. Spoznával teóriu, praktické systémy ochrany a záchrany aj v zahraničí, alpských krajinách aj na Kaukaze. Lavínovej problematike venoval množstvo odborných článkov, viacero publikácií.

Táto, v poradí už piata kniha, je súhrnom faktov, skúseností, poznatkov o lavínach v horstvách Slovenska. V prvej časti sa zaoberá vznikom lavín (terén, počasie, sneh a jeho vlastnosti, zrážky, teplota ...), oboznamuje s katastrom lavínových terénov Slovenska, vlastnosťami lavín (pohyb snehovej prikrývky, triedenie a klasifikácia lavín, časový výskyt a pod.). V ďalšej časti sa autor sústredil na prevenciu a ochranu. Na základe pozorovaní a štatistických údajov dokumentoval, že 95 percent odtrhnutí lavín spôsobili sami postihnutí. Zoznamuje s metódami boja proti lavínam, formami obrany a ochrany pred lavínami (súbor opatrení). Prehľadne charakterizuje stupne lavínového nebezpečenstva, predpovede a preventívne postupy, testovanie pevnosti snehu a jeho uvoľňovanie formou odstrelu. Nechýba ani opis správania na ohrozenom mieste.

Samostatnú kapitolu tvorí protilavínová obrana a záchrana, informácie o protilavínových  zábranách v jednotlivých pohoriach Slovenska, špecifikácia záchranných pomôcok, výstroja, metód hľadania obetí a ich záchrany.

V závere publikácie autor spracoval prehľad lavínových tragédií. Na Slovensku bolo zaevidovaných 294 lavínových prípadov. Každú kapitolu v knihe dopĺňa literatúra, fotografie, náčrtky, tabuľky, mapky lavínových horstiev, fotografie lavín, zábran a pod. Publikácia Lavíny v horstvách Slovenska je dokladom, že k súčasnému poznaniu zákonitostí snehových lavín odborníci dospeli na základe dlhodobých pozorovaní, skúseností a vedeckého bádania. „Odklína“ lavínu ako niečo strašidelné, všemocné, tajomné. Práca neúnavného lavínara  Ladislava Milana je plná faktov a patrí do rúk všetkým – aj tým príležitostným – návštevníkom hôr a milovníkom snehových športov.

 Lýdia Čelková