Recenzia
27.03.2009

Lekárska parazitológia - RNDr. Anna Totková, Phd. – RNDr. Milan Klobušický, CSc. – prof. MUDr. Michal Valent, DrSc. - Knižnica pre odborníkov

Knižnica pre odborníkov

RNDr. Anna Totková, Phd. – RNDr. Milan Klobušický, CSc. – prof. MUDr. Michal Valent, DrSc.

Lekárska parazitológia

Martin, Vydavateľstvo Osveta 2008

Autorský kolektív odborníkov pripravoval niekoľko rokov publikáciu, ktorá poslúži nielen ako vysokoškolská učebnica pre lekárske i nelekárske študijné programy, ale aj ako rukoväť pre lekárov, lebo im pomôže rozpoznávať príznaky málo známych, exotických parazitárnych chorôb, ako je napríklad malária, alebo z cestopisov známa spavá choroba. Na štúdium parazitológie u nás doteraz slúžili poväčšine české učebnice, preto treba, uvítať, že vďaka kolektívu našich špecialistov a vydavateľstvu Osveta máme vlastnú kompletnú učebnicu parazitológie. Jej význam je o to väčší, že celosvetovo je parazitom postihnutý takmer každý štvrtý človek na Zemi, čo kladie veľké nároky na antiparazitárnu prevenciu, a teda aj na znalosti o parazitoch a. ich spôsobe života. Po vstupe do EÚ naši občania oveľa viac cestujú a odchádzajú do zahraničia, vrátane exotických krajín, preto autori učebnice venovali dostatočný priestor ajcudzokrajným parazitom. Môžu sa nimi infikovať naši občania v zahraničí, alebo ich môžu cudzinci priniesť k nám. Podnetom na takúto ,,exotickú výbavu" učebnice boli aj zahraniční študenti vzdelávajúci sa na. našich školách, ba aj príprava našich lekárov, ktorí odchádzajú do rozvojových krajín pracovať alebo vyučovať lekársku parazitológiu. Význam publikácie oceníme, keď si uvedomíme, že niektoré nedávne prípady exotických chorôb prinesených z tropického a subtropického pásma sa skončili vážnym ohrozením zdravia, ba až smrťou pacienta, pretože sa zavčasu nezistilo, o akého parazita a aké ochorenie ide. Po zdĺhavej, náročnej a rozličnými prekážkami skomplikovanej novátorskej práci bude pre autorov zadosťučinením aj to, že ich učebnicu v slovenskom jazyku si zahraniční študenti môžu od nás odniesť domov a používať ju v každodennej zdravotníckej praxi. Učebnica ponúka užívateľom ucelený prehľad rôznych druhov parazitov spomedzi prvokov (Protozoa), červov (Helminty) a parazitických článkonožcov (Artropoda). Texty v publikácii autori napísali tak, aby sa. aktuálnosťou poznatkov z lekárskej a tropickej parazitológie dali porovnať aj so zahraničnými kompendiami. Bonusom tejto knihy sú farebné schémy biologických cyklov ku každému druhu parazita. Tvorcovia učebnice nezabudli ani na viacjazyčné názvy parazitických jednobunečných organizmov, ako aj červov, ktoré môžu pri štúdiu parazitológie využiť zahraniční študenti. Publikácia má širšie využitie, než sme spomenuli v úvode recenzie. Popri poslucháčoch lekárskych fakúlt poslúži aj študentom na prírodovedeckých fakultách, študentom bakalárskeho a magisterského štúdia na zdravotníckych univerzitách, ale aj študentom na stredných zdravotníckych školách. Napokon môže poslúžiť aj vzdelanej širokej čitateľskej verejnosti a rôznym organizáciám, ktoré sa zaoberajú zdravotne výchovným poslaním. S radosťou môžem dodať, že už sa začína uvažovať o jej preklade do anglického jazyka a o jej vedecko-populárnej verzii, prístupnej každému, kto sa chystá na exotickú dovolenku.

                        Milan Kenda