Recenzia
Jana Sokolová
12.02.2016

Len čas ukáže - Jeffrey Archer

Jeffrey Archer (1940) patrí v súčasnosti ku skupine bestsellerových autorov, ako Sidney Sheldon, John Grisham či Ken Follett. Tento svetoznámy britský spisovateľ aktuálne rozohráva

knižnú sériu pod názvom Kronika rodu Clifftonovcov, ktorú doposiaľ tvorí päť častí. Jej úvodný román Len čas ukáže (Motýľ 2015, preklad Renáta Rudišinová) otvára celú rodinnú ságu.

Dej príbehu sa odohráva v  Anglicku v  období medzi dvoma svetovými vojnami. Autor zachytáva život a  dospievanie chudobného chlapca Harryho Clifftona, narodenie ktorého sprevádza záhadná smrť jeho otca. Vďaka speváckemu nadaniu sa mu podarí dostať do miestneho kostolného zboru a neskôr aj získať štipendium na elitnú súkromnú chlapčenskú školu. Jeho život sa tak odvracia od chudobnej komunity pracujúcej v  lodných dokoch, odkiaľ pochádza, a dostáva sa do exkluzívneho prostredia vyšších spoločenských vrstiev. Medzi bohatými chlapcami v  internátnej škole sa dokáže presadiť svojimi študijnými výsledkami, ale aj zmyslom pre priateľstvo a spravodlivosť. Tu sa zoznamuje aj s Gilesom Barringtonom a jeho rodinou, ktorá výrazne zasiahne do Harryho života. Okrem hlavného hrdinu zohrávajú dôležitú úlohu aj vedľajšie postavy, podieľajúce sa na jeho formovaní a osude.

Archer bravúrne ovláda majstrovstvo dobre napísaného príbehu, spočívajúce práve v  práci s  jednotlivými postavami. Kniha je členená podľa osôb, ktoré Harryho i svoj príbeh posúvajú dopredu, pričom na začiatku autor využíva formu ja-rozprávača zvyšujúceho autentickosť rozprávania, následne ho vystrieda vševediaci rozprávač (tieto pasáže sú oddelené aj iným typom písma). Jeffrey Archer otvára komplexný príbeh plný napätia, intríg, lásky a  spravodlivosti, odohrávajúci sa na pozadí turbulentných spoločenských zmien vo svete.