Recenzia
Jakub Vallo
18.05.2007

Leonardo da Vinci - Matthew Landrus - Čo sa skrýva za zrkadlom ľudských dejín

Čo sa skrýva za zrkadlom ľudských dejín

Čo sa skrýva za zrkadlom ľudských dejín

 

Matthew Landrus

Leonardo da Vinci

Bratislava, Computer Press Brno 2006

Preklad Ivan Kolman

Geniálny výtvarník, vynálezca, matematik, architekt a filozof Leonardo da Vinci je v súčasnosti azda populárnejší ako za svojho života. Našťastie vždy sa nájde niekto ochotný písať, diskutovať či polemizovať o tejto všestrannej osobnosti. O jeho živote a diele boli vytvorené a vyfabulované nespočetné príbehy,  niekedy dokonca  úsmevné až absurdné. Keď čitateľ otvára túto knihu Matthewa Landrusa, právom sa môže obávať, že sa opäť dozvie jednu z mnohých možno nepodložených a sporných teórií o Leonardovom živote alebo sa bude musieť namáhavo predierať desiatkami strán odborných rozborov jeho maliarskeho umenia. Našťastie, opak je pravdou. Autor zvolil úplne odlišný postup, ako čitateľovi Leonarda predstaviť. Zozbieral a dal ,,pod jednu väzbu"  všetky oblasti, ktorým sa Leonardo venoval. Samozrejme, že v knihe nechýba popis najväčších majstrových diel, ale ani zďaleka sa im nevenuje viac pozornosti ako napríklad Leonardovým inžinierskym, kartografickám, divadelným či anatomickým výskumom. Autor berie do úvahy, že jeho čitatelia žijú v iných časoch ako Leonardo a nemajú taký široký záber záujmov ako majster. Preto na stránkach knihy nechýbajú opisy niektorých pracovných postupov, ktoré využíval pri tvorbe svojich diel. Takto sa napríklad dozvedáme, ako sa odlievajú veľké bronzové sochy, alebo čo to je enkaustika.

Kniha sa nevenuje len Leonardovej tvorbe. Prináša obraz o celom jeho živote, zoznamuje nás s historickými osobnosťami či udalosťami, ktoré ovplyvnili majstrov život alebo ním boli ovplyvnené. Kniha je akousi freskou nielen Leonardovho života a diela, ale aj jedného  z najvýznamnejších historických období ľudstva.

Atmosféru knihy dotvárajú kópie Leonardových poznámok. Čitateľovi sa tak naskytuje možnosť chytiť do ruky anatomické nákresy, štúdie, skice, poznámky a listy tak, ako ich sám Leonardo dal na papier. Niektoré z kópií sú síce trocha prvoplánové, lebo napriek ich prekladom v zadnej časti knihy, sa z nich čitateľ veľa nedozvie, ale väčšina z nich dotvára atmosféru knihy a čiatateľa doslova zatiahne do víru Leonardových myšlienok.

Jakub Vallo