Listové tajomstvá II - Jozef Mihalkovič

F. r. & G. 2012

Básne, eseje, recenzie, glosy, preklady a texty o prekladoch sú v knihe rozdelené do troch kapitol. Takmer 200 strán dopĺňa precízna a rozsiahla edičná a bibliografická poznámka (Boris Mihalkovič), medailón o autorovi a erudovaný doslov Jána Zambora.

Prvú kapitolu nazval Mihalkovič malou antológiou. Sú v nej stručné a prehľadné portréty umelcov, ako Rimbaud, Dickinsonová, Cros, Verlaine, Apollinaire, Goethe, Mandeľštam, Rilke, preklady z ich poézie a Mihalkovičove teoretické texty. Vybrané básne sú pôsobivé, charakterizujú osobnosti ich autorov i literárny vývin. Krátka druhá kapitola predstavuje „Básne s dedikáciou súvisiacou s prekladaním“. Mnohožánrová je tretia kapitola, v ktorej sú preklady a texty o prekladoch zahraničných autorov. Eseje inšpirované životom a tvorbou spisovateľov, recenzie na niektoré diela i state o prekladoch a prekladaní poézie aplikované na konkrétne texty sú široké obsahom, nie rozsahom, sú v nich rôzne súvislosti, podobenstvá, informácie z inonárodnej i našej kultúry. Mihalkoviča nevnímame „len“ ako básnika a prekladateľa, ale aj ako filozofa, psychológa a literárneho vedca. V tejto časti ide aj o návraty k textom, ktoré „absolvoval“ v 70. – 90. rokoch 20. storočia a páčia sa mu i teraz. Rozhodne zaujme kapitola Dobrodružstvo básnického prekladu – Z pracovne J. Mihalkoviča. Tam píše: „Neexistuje inakší preklad ako preklad interpretačný.“ Ján Zambor v obsažnom doslove hodnotí Mihalkovičovu prekladateľskú tvorbu a jej dejiny od roku 1958, tvrdí, že jeho „preklady znamenajú ozajstný prínos pre naše poznanie modernej poézie,“ a tiež: „Mihalkovič nielen prekladá, ale naozaj aj prebásňuje a niekedy i dobásňuje.“ Dozvieme sa, že Mihalkovič je často so svojimi prekladmi ex post nespokojný, čo je zjavné už z jeho predchádzajúcej knihy Listové tajomstvá (2009).

Kým Listové tajomstvá vypovedali predovšetkým o autorovi, Listové tajomstvá II sa zaoberajú najmä inými autormi. Obe knihy sú však rovnaké rukopisom, typológiou, úprimnosťou výpovede a rozsahom prehľadu v oblasti kultúry. Je to jedna z nesporne hodnotných kníh Knižnej edície časopisu Fragment pod redakciou Olega Pastiera.