Literary Anthology of Visegrad 4 Countries - Literatúra ako dorozumenie

Literatúra ako dorozumenie

Literary Anthology of Visegrad 4 Countries, Budapešť, KultúrPont Iroda 2007

  Päťjazyčná kniha poviedok spisovateľov štyroch krajín strednej Európy z V4, ktorej slovenský názov znie Literárna antológia krajín Vyšehradskej skupiny, napísala svoj rozsiahly príbeh vďaka spolupráci ministerstiev kultúry a realizačného tímu prekladateľov i redaktorov. Hlavný redaktor Pál Békes v predslove k vyše päťstostranovej publikácii priznáva nesusedskú atmosféru vzťahov susedných národov, čím zároveň vysvetľuje potrebu vzniku projektu, ktorý „zatiaľ nemá obdobu“. Príbeh je to teda viacvrstvový s ideou vzájomného spoznávania cez príbuznosť a rozdielnosť, s leitmotívom literatúry, a s pointou v osobnostiach samotných spisovateľov. Cez nich dostala literatúra výsadu dorozumievacieho prostriedku medzi Čechmi, Maďarmi, Poliakmi a Slovákmi. Citlivou väzbou umeleckej spisby na jazyk sa táto výsada zdá komplikovanejšia ako, povedzme, v hudbe. V práci prekladateľov však národné literatúry prekročili vlastný prah, no v celom kontexte projektu zas zo svojho národného nič nestratili. Ambícia hovoriť za seba, ale aj zrozumiteľne sa naplno prejavila v preklade všetkých poviedok do angličtiny, čím sa texty trinástich stredoeurópskych autorov bezpochyby majú možnosť skôr stať súčasťou svetovej literatúry. Že privysoko rúbeme? To nie, z, nazvime to, existenčného poslania antológie jasne vyplýva, že ani tak nezáleží, ako vysoko sa ňou rúbe, ale aby sme sa spoločne neporúbali... Literatúra je tu v oficiálnom, ale nevyzerá, žeby ju omínali lodičky alebo otravoval účes – pokojne môže prechádzať z krajiny do krajiny pristrihnutá akurát k našej dobe a k nášmu životnému pocitu. Nevyzerá ani nijako znásilnená účelom alebo donútená k spontánnemu úsmevu bratstva. Z literatúry sa tu urobila naozaj vážna, vplyvná a asertívna záležitosť, čo sa hádam viacnásobne vráti pri dôstojnejšej recepcii aj pôvodných literatúr. Tento fakt podčiarkuje nekomerčný charakter knihy: distribuuje sa výlučne do kultúrnych inštitútov, knižníc a ďalších inštitúcií, ktoré ju v dobrom zmysle slova môžu používať ako pracovný nástroj rôznorodej literárnej komunikácie. Inak povedané, nikto neprišiel skrátka a dokonca, ale nie od konca, ani čitateľ. Kniha je to napriek pozoruhodnému a možno trochu odstrašujúco dobre fungujúcemu aparátu zainteresovaných ľudí čítavá, príjemná, znepokojivá, zábavná aj intímna. Má dostatočné kvality dobrej beletrie čerpajúce najmä z jedinečnosti autorských prístupov k témam a z originality využitých estetických prostriedkov. Azda po tomto nikoho netreba zvlášť presviedčať o jej pestrosti, prirodzenej čnosti nášho koncentrovaného stredoeurópskeho priestoru. Už to samo predstavuje výzvu k dialógu medzi takto jedinečne predstavenou literatúrou a kontrastnými civilizačnými trendmi uprednostňovanými v daných krajinách. Zaujímavé napätie; ešte zaujímavejšie by bolo, keby sa zmnožovalo hovorením, diskusiou alebo trebárs polemikou. Vždy je lepšie vravieť si do očí, ako cez zabuchnuté dvere alebo ešte horšie, cez zacapnuté knihy. A ak sme spomenuli stredoeurópsky priestor, potom práve priestor tejto knihy sa stal jeho zvláštnou alegóriou. Českí autori sú tu v zastúpení: Ján Balabán, Stanislav Beran, Jáchym Topol; maďarskí autori: Lajos Parti Nagy, Szilárd Podmaniczky, Margit Halászová, György Spiró; poľskí autori: Pawel Huelle, Olga Tokarczuková, Daniel Odija; slovenskí autori: Karol D. Horváth, Márius Kopcsay, Uršuľa Kovalyk.

  Za účasti najvyšších predstaviteľov Ministerstva kultúry a niektorých predstaviteľov ministerstiev V4 a pod záštitou Ministerstva kultúry a Literárneho informačného centra sa bude hneď v prvý deň Bibliotéky 8. 11. (štvrtok) o 15.00 na Hlavnom pódiu konať slávnostná prezentácia knihy Literary Anthology of Visegrad 4 Countries. Medzi pozvanými hosťami boli všetci autori a mnohí z nich potvrdili účasť, rovnako príde hlavný redaktor publikácie Pál Békes, prídu prekladatelia a redaktori.

  Literárne informačné centrum vás tiež pozýva do stánku s vlastnou produkciou D 208.

Radoslav Matejov