Recenzia
Zuzana Chlebová
11.10.2011

Ľudmila Cvengrošová a dávne Slovensko (medaily, reliéfy, sochy) - Titus Kolník – Eva Kolníková – Jozef Vladár - Cesta do dávnoveku

Cesta do dávnoveku

Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2010

Akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová, predstaviteľka realistickej línie v slovenskom umení, cez svoje dielo približuje verejnosti významné etapy histórie Slovenska. Jej výtvarná tvorba zahŕňa okrem sôch širokú škálu medailí, plakiet i reliéfov. Majstrovsky zvláda rôzne techniky, ako kov, kameň, drevo, či pálenú hlinu a osobitú skupinu reprezentuje kolorovaná terakota. Žánrovým záberom preukazuje všestrannosť i tematickú rozmanitosť diela. Autorka ho sama rozčlenila do troch okruhov, ako prvý sme už spomenuli ten, ktorý sa priamo inšpiruje dejinami Slovenska. Poctivým štúdiom a mimoriadnou sčítanosťou v danej problematike prejavuje hlboký záujem o dávne osudy postáv našej minulosti. Záber je skutočne široký. Od praveku, cez éru prvých roľníkov, staršiu železnú dobu, zaujatie Keltmi, Germánmi, Rimanmi, Slovanmi, Avarmi až po slovanské kniežatá a obdobie Veľkej Moravy. V konfrontácii s dávnou históriou vedie zároveň dialóg s minulosťou národa, na ktorého pozadí chce šíriť myšlienky humanity. Druhá skupina obsahuje artefakty ovplyvnené dojmami zo zahraničných ciest a posledná časť čerpá pramene zo súkromného výtvarníčkinho života.

Sochárske či medailérske diela späté s dejinami našej krajiny sú nám dobre známe. Stačí si vybaviť plastiku keltského kniežaťa Biateca v Bratislave, kamennú plastiku Slovanky na hrade Devín, či súsošie sv. Konštantína a Metoda umiestnené pod Nitrianskym hradom. Posledne menované dielo znázorňujúce solúnskych bratov je vyobrazené aj na obálke knižnej publikácie. Knihu zostavili archeológovia Titus Kolník a Jozef Vladár spolu s numizmatičkou Evou Kolníkovou. O grafický návrh sa postaral Miroslav Cipár. Prostredníctvom Cvengrošovej výtvarnej práce prinášajú títo vedci prehľad o najstaršej histórii Slovenska so základnými informáciami výsledkov archeologického výskumu na našom území. Sústreďujú sa najmä na výklad o nálezoch, významných postavách a historických udalostiach. Z publikácie doslova rezonuje sila odkazu dávnych kultúr s rozmanitosťou jej prejavov. Zaujímavosťou knihy je to, že odborné texty autorov sú ilustrované výhradne sochárkinými výtvarnými dielami, a nie kresbami či fotografiami nálezov.