Recenzia
Andrej Školkay
06.07.2011

Ľudská dôstojnosť – axióma ľudských práv - Vladimír Seiler – Božena Seilerová

Bratislava, vl. nákladom 2010

Autori – filozofi (manželia) – sa v tomto diele zaoberajú podrobnou analýzou pojmu ľudskej dôstojnosti a dokazujú, že hoci sa vykladá ako univerzálny a nespochybniteľný pojem, v skutočnosti odráža predstavy dominantných politických síl v období zavádzania tohto pojmu a definovania jeho obsahu do medzinárodnoprávnych dokumentov. Autori preto po historicko-filozofickom rozbore a zistení, že prirodzenosť dôstojnosti človeka je ilúzia, identifikujú obsah pojmu ľudská dôstojnosť z definície ľudských práv. Ich ďalšie výberové dokazovanie skutočne potvrdzuje, že ľudská dôstojnosť má v niektorých dôležitých smeroch iné rozmery v Európe, iné v USA a iné v islámských krajinách. Preto možno paradoxne, ale napríklad v otázke trestu smrti sú si bližšie USA a islámské krajiny ako USA a Európa.

Publikácia by mala tvoriť základnú študijnú literatúru nielen pre filozofov a ľudskoprávnych aktivistov, ale aj pre diplomatov a novinárov.