Recenzia
05.01.2005

Maco Paco – Václav Šúplata

Václav Šúplata

Maco Paco

Bratislava, Junior 2004

Ilustrácie Jan Ivens

Sympatický Maco Paco býva v domčeku  so záhradkou a rád v tejto záhradke pracuje, stará sa najmä o to, aby na jar a v lete zakvitla pestrofarebnými kvetmi a aby sa po záhradke šírila ich vôňa. Maca Paca sprevádza detský čitateľ aj na jeho horolezeckých dobrodružstvách, prežíva s ním jeho očarenie z krásy hôr, ale aj strach z nebezpečenstiev, ktoré striehnu na horolezca medzi skalami vo veľkých výškach. Maco Paco si  pri mori púšťa šarkana a zažíva horúce chvíle, zbiera tam však aj nové poznatky a skúsenosti. Okrem zábavných príhod knižka  ponúka aj rôzne aktivity pre čitateľa, za jednotlivými kapitolami mu kladie ,,kontrolné” otázky, ktoré overujú a rozširujú jeho znalosti (o prírode, rôznych živočíchoch, na rozlišovanie farieb, na spoznávanie pracovných nástrojov a podobne), ale ktoré aj tríbia jeho schopnosť  sústredene pozorovať a porovnávať detaily na ilustráciách. Primerane náročné úlohy majú rozvíjať myslenie dieťaťa. Knižka o Macovi Pacovi malého čitateľa pobaví, ale aj aktivizuje jeho samostatný úsudok a poučího.

     –ef–