Recenzia
18.07.2011

Maďarčina pre samoukov - Ildikó Hizsnyaiová – Marianna Sitárová Husáriková

Bratislava, SPN – Mladé letá 2010

Pre generáciu našich prarodičov bolo celkom prirodzené komunikovať po maďarsky, pre našu generáciu po rusky a pre generáciu našich detí po anglicky. Pre všetky generácie je asi spoločné, že motivácia na osvojenie cudzieho jazyka nevychádzala z vnútornej potreby jedinca, ale viacmenej sme sa tieto jazyky učili z donútenia. Vďaka povinnej angličtine na základných školách to hrozí aj súčasnej najmladšej generácii. Celoplošné preferovanie nejakého cudzieho jazyka môže viesť až k averzii u tých, ktorí ho nepoužívajú denne alebo ho nepotrebujú vo svojej profesii. Nuž a na prekonanie tejto averzie treba neraz počkať do ďalšej generácie. Azda už dospel čas, keď maďarčinu nevnímame cez krivdy Apponyiho školských zákonov, ale ako moderný európsky jazyk, ktorý pri spieva k pestrosti nášho stredoeurópskeho priestoru. Práve zo snahy po ďalšom obohatení nášho kultúrneho a intelektuálneho rozmeru vychádzajú aj autorky tejto modernej učebnice pre samoukov. Namiesto siahodlhých úvah, prečo sa máme učiť po maďarsky, uviedli vtipné postrehy viacerých adeptov tohto ugrofínskeho jazyka, napríklad Anny B. z Nových Zámkov: „Lebo je dobré z prvej ruky vedieť, čo o človeku hovorí jeho sused.“ Ak chcete porozumieť našim južným susedom, zapojte sa do našej súťaže, kupón Slovenského pedagogického nakladateľstva, ktoré do našej súťaže venovalo Vreckový slovensko-maďarský a ma ďarsko-slovenský slovník, nájdete na 11. strane, na vaše lístky čakáme do 15. februára.