Mafia v Bratislave (1989 – 1999 Dekáda zločinu a trestu) - Gustáv Murín - Čas rýchleho účtovania

Čas rýchleho účtovania

Čas rýchleho účtovania

Gustáv Murín: Mafia v Bratislave (1989 – 1999 Dekáda zločinu a trestu), Bratislava, Marenčin PT 2008

  Na stránkach tlače, v rozhlase, televízii, ba i na internete sa slovenský čitateľ dlhé roky dozvedal o gangsterských prestrelkách, výbuchoch bômb pod zaparkovanými autami... Ísť večer do baru predstavovalo vážne nebezpečenstvo. Po gangoch mladistvých nastúpili po nežnej revolúcii drsní mafiáni. Práve o nich rozpráva vo svojej knihe známy autor Gustáv Murín. Zhŕňa to, čo laikom na trestnú činnosť v záplave informácií uniklo alebo napráva na riadnu mieru to, čo sa v pavlačovej šepkande prekrútilo. O naozaj rýchlom vydaní svedčia aj do knihy zahrnuté informácie zo septembra tohto roka.

  Prínosné je, že Murín zobrazil bratislavskú mafiu aj s jej prepojeniami na legálnu podnikateľskú sféru a že vo všeobecných kapitolách uvádza zvyklosti nielen mafie hlavného mesta Slovenskej republiky, ale celej krajiny, ba aj zahraničné. Neobchádza pri tom ani úspechy a neúspechy polície, zmarené vyšetrovania, prepojenia na politiku a šport a prístupne objasnil aj korene a pokusy o občiansky odpor. Tým poskytol čitateľovi vhodný kód na dešifrovanie celého podhubia mafie, i na jej karcinogénne bujnejúci organizmus.

  Ak Gustáv Murín niekoľkokrát konštatuje, že éra tvrdých pištoľníkov mafie už skončila, môžeme mu to uveriť, lepšie sa nám bude dýchať. Len – kto napíše (a postihne) doslova vymáhateľov miliónových úplatkov pri bastardení našich miest a obcí, voči ktorým boli aj bývalí mafiáni s tvrdými praktikami len slabými amatérmi?

  Rozhodne každý, koho postavy a činy bratislavskej a sčasti aj ostatnej slovenskej mafie zaujímajú, by mal za Murínovým sumárom siahnuť. Autor zobrazuje nielen panoptikum kriminality, ale aj celého desaťročného obdobia stabilizácie nového rozkývaného spoločenského systému. Jeho podstatnou črtou bola neschopnosť zvládnuť situáciu právnymi prostriedkami, prvopočiatoční mafiáni skončili neprirodzenou smrťou v rámci rýchleho vzájomného účtovania. Murín nám dáva tento krvavý účet k nahliadnutiu.

Ľuboš Svetoň