Recenzia
Ľubomír Bystriansky
13.09.2004

Majstri scény

 

Oživená pamäť

Andrej Maťašík: Majstri scény

Bratislava, Perfekt 2003

  Vydavateľstvo Perfekt už dávnejšie zaujalo edíciou Významné osobnosti slovenských dejín (Majstri slova, Majstri štetca, Majstri ducha), ktorá sa podujala na ušľachtilú misiu – sprítomniť a priblížiť populárnou, ale faktograficky nasýtenou formou osobnosti našich národných osudov. Najnovšie do tejto série pribudla publikácia Andreja Maťašíka Majstri scény. Známy divadelný kritik v nej portrétuje najvýznamnejšie osobnosti našej divadelnej kultúry. Výber je však neobyčajne ťažký, pretože v nedlhých dejinách slovenského divadelníctva je dosť významných postáv, na scéne i za ňou. Prirodzene, autor sa rozhodol pre chronologicky zostavený album – od zakladateľa našej divadelnej tradície G. F. Belopotockého až Petra Scherhaufera, ktorý len pred niekoľkými rokmi opustil režisérsky pult. Je to výber reprezentačný, hádam nemal obísť Jána Chalupku, otca našej drámy (hoci v hesle Belopotockého sa mu čiastočne venuje pozornosť).

  Andrej Maťašík zvolil pre jednotlivé portréty dynamické leporelo–skladačku životopisného komentára, zaujímavostí a kuriozít a, pochopiteľne, fotografií. V niektorých prípadoch sa nevyhol aj pomerne chúlostivým okolnostiam života a diela majstrov scény, čo popularizuje a oživuje text. Princíp skladačky - mozaiky však občas privádza k opakovaniu niektorých faktov či informácií, ba nájdu sa aj drobné faktografické chyby (napr. J. M. Hurban nebol len divadelným kritikom, ale aj publicistom, spisovateľom a politikom; Jurkovičovi herci zo Slovenského národného divadla nitrianskeho inscenáciu Kotzebueho hry Gróf Beňovský nepripravili v Trenčíne, chceli tam len pohostinsky vystúpiť etc.). Nie sú však zásadného charakteru. Vcelku autor zachováva proporcie, drží sa faktov a píše o „hrdinoch“ svojho príbehu dejín slovenskej divadelnej kultúry s náležitou úctou a uznaním. Kniha má tradične dobrú grafickú úpravu (Ľ. Mika), je prehľadná a iste dobre poslúži študentom i všetkým tým, ktorí sa o deje nášho divadelníctva aspoň trochu zaujímajú. Veď je všeobecne známe, že naša historická pamäť je krátka a radi a ochotne zabúdame na to, čo bolo pred dnešnými dňami. Maťašíkova kniha nepochybne pomôže tú pamäť oživiť.

Ľubomír Bystriansky