Malé domov - Laco Kerata

Veľké v malom

Umelecký svet básnika, prozaika, režiséra i herca Laca Keratu je veľmi pestrý. Túto rozmanitosť akoby spodobňovalo aj široké spektrum tém, ktoré vo svojich textoch otvára. Nová zbierka Malé domov (KK Bagala 2013) sa dotýka viacerých rovín nášho bytia – osamelého, občas absurdného, inokedy poeticky rozprávkového putovania dňami, rokmi aj naším vlastným vnútrom. Tridsaťdeväť krátkych próz vyniká jedinečným autorovým pohľadom na svet, v ktorom sa miesi irónia, skepsa, smútok i grotesknosť.

Jednotlivé minipoviedky spája komorné prostredie domova a intímneho sveta postáv v ňom. Raz je hrdinom anonym – „oneginovsky“ zbytočný človek, ktorého dni sa na seba podobajú ako vajce vajcu (Životospráva, Hlboká mláka), inokedy je to Mama, Matilda, Paula, ktoré píšu listy, vyznania zo svojich smutno-smiešnych, smiešno-smutných osudov. Autor často zabŕda aj do rozprávkových motívov, ktoré podčiarkujú nezmyselný – stereotypný život postáv (V čerešni, Rodičovské združenie, Jožko). Napriek širokej škále tém a pohľadov na vzťahy je však pocit z knihy konzistentný. Z každej strany na nás dýcha kritika konformnosti, akýsi výkrik proti dobe, ktorý autor veľmi vydarene docieľuje práve jej zveličením.

Osamotení ľudia túžiaci po pochopení, nahnevané, apatické, zmierené figúrky, tak trochu rojkovia a tak trochu blázni, ktorí sa často stávajú iba svedkami svojich vlastných príbehov. „Iné ráno vstanem na konci leta. Iné ráno vstanem na Vianoce. A tak sa to opakuje. Až jedného dňa nevstanem. Veď načo? Vonku je ulica tam, kde bola…“

Minimalistický jazyk Laca Keratu sa stáva dobre nabrúsenou ceruzou (či nožom?!), ktorá šikovne kreslí karikatúry antihrdinov našej doby a pridáva tichú otázku, či nimi nie sme aj my sami. K  tomu mu výrazne dopomáhajú ilustrácie Mareka Ormandíka, znásobujúce a jedinečne dokresľujúce charakter zbierky. Malé domov možno nie je kniha pre každého. Pod hladinou satiry,  irónie a  skromnejšieho rozsahu textov, ktoré sa väčšmi otvárajú uponáhľaným a lenivejším čitateľom, hľadajúcim v literatúre rýchle vypnutie, sa skrýva čosi omnoho zložitejšie. Cesta k vlastnej i kolektívnej identite.