Recenzia
Mária Dovičák
20.01.2022

Malé gestá

Zasnežená krajina zaberajúca takmer celú dvojstranu a v nej dve malé postavy, ktorým sa „cesta zo stanice zdá nekonečná“. Tak sa začína príbeh o sile malých gest pre medziľudské spolunažívanie v obrázkovej knihe Červený balík. Dve zababušené postavy sú Anna a jej starká. Zima im však neprekáža, veď okrem teplých kabátov ich hreje radosť: starkú radosť, že nebude v domčeku sama, a Annu radosť, „lebo cez prázdniny je najlepšie u starkej“. Tentoraz však Annu okrem strakiných príbehov čaká aj jeden nezabudnuteľný zážitok. Všetko sa začína obyčajným nákupom v dedine, na ktorom nie je nič výnimočné, až na to, že je veľmi rýchly. Nie preto, že by nebolo čo nakupovať; to len dedinčania vo svojej uponáhľanosti a zahľadenosti do seba nemajú čas zastaviť sa a prehodiť so starkou pár slov. „V obchode nie je nikto, s kým by sa mohla porozprávať. Nik nemá čas na kus reči.“ Starká je síce smutná a nejaký čas mlčí, no ako sa ukáže, nie je to znakom rezignácie. Výsledkom jej mlčania je červený balík, ktorý „sa nesmie otvoriť, iba podarovať“. Tak sa balík nasledujúce ráno ocitne u lesníka, ktorý sa „sem len nedávno nasťahoval a žije sám“. Ten si ho nenechá pre seba, ale posunie ho ďalej, aby sa z balíka prinášajúceho šťastie a spokojnosť tešilo aj choré dieťa, nahnevaný pekár či nespavý domovník. Smutnú starkú vyprevádzajúcu svoju vnučku domov zastihne červený balík tiež v tej najsprávnejšej chvíli.

Jednoduchý a pritom veľavravný príbeh o tom, ako malý balík dokáže spomaliť a zmeniť život jednej dedinky, vyšiel z pera aktuálnej nositeľky Rakúskej ceny za literatúru pre deti a mládež Lindy Wolfsgruberovej, a hoci jeho prvé vydanie sa datuje do roku 1985, svojou výzvou na pozastavenie sa a všímanie si ľudí okolo nestratil zo svojej aktuálnosti. Červený balík je symbolom všetkých malých gest, ktoré dokážu urobiť v každodennom živote veľké zázraky: úsmev, milý pozdrav, podržanie dverí – aj to sú červené balíky, ktoré možno nezištne darovať či byť nimi obdarovaný. Kniha svojím posolstvom pomáha senzibilizovať a nabádať detského čitateľa byť pozorný voči ľuďom vo svojom okolí. Autorom ilustrácií sprostredkujúcich Annin príbeh aj bez slov je Gino Alberti. Jeho jemné, jednoduché a na detaily skúpe ilustrácie pôsobia ako balzam na dušu a nechávajú príbeh plynúť pokojne, bez veľkých kontrastov či sýtych farieb, ktoré sa v dnešnom vizuálnom svete snažia zovšadiaľ pútať pozornosť. O sprístupnenie tohto diela slovenskému čitateľovi sa postaralo vydavateľstvo Verbarium a prekladateľka Zuzana Dodoková, ktorá sa dlhodobo zaoberá knihami pre deti a mládež z nemecky hovoriacej proveniencie. Milým bonusom ukrytým v knihe je hárok papiera s predlohou červeného darčeka, ktorý stačí len vystrihnúť, zlepiť a potom si už len priať, aby mal v reálnom svete na spoločnosť podobné účinky ako v tom knižnom.

Linda Wolfsgruber, Gino Alberti: Červený balík

Preklad: Zuzana Dodoková

Bratislava: Verbarium, 2021