Recenzia
17.02.2015

Mami, kúp mi psa! - Zuzana Štelbaská

Zuzana Štelbaská, autorka knižného debutu Mami, kúp mi psa! (Albatros 2014, ilust. Ľudmila Letkovská) nie je vo svete slovesného umenia neznáma. Pôsobiac na režisérskej stoličke či ako scenáristka a spoluautorka detských programov sa stretla s rôznymi príbehmi a osudmi detí. Možno preto je jej próza verbalizujúca túžbu mnohých detských čitateľov odlišná, ponúka totiž knihu plnú láskavého humoru. Na prvom mieste stojí rodina a úcta ku všetkým živým stvoreniam. Protagonista príbehu, jedenásťročný Ondrej, od malička túži vlastniť psa. Po dlhom čakaní presvedčí mamu a starého otca, že si psa naozaj zaslúži. Letné prázd niny sa nesú v duchu starostlivosti o troch povahovo odlišných psíkov, a to dá Ondrejovi naozaj zabrať. Nie je to žiaden sebavedomý chalan, ktorý nad úlohou mávne rukou: „...patril k najmenším v triede a často sa mu stávalo, že keď do neho väčšie decká dobiedzali, strácal reč, spotili sa mu dlane a nebol schopný sa ubrániť slovami a už vôbec nie fyzickou prevahou.“ Spolu s hlavným hrdinom cestujeme do malého mesta, kde ho čaká dedo Medo a jedenásť dobrodružstiev usporiadaných do samostatných kapitol. V každom sa protagonista stretáva s psíkmi rôznych rás a pováh a učí sa im s pomocou deda rozumieť. Sprevádzajú ho traja kamaráti – rovesníci Maroš, Matej a Laura. Pravidelné stretnutia detských hrdinov prirodzene rozvíjajú vzájomné vzťahy a približujú sa detskému čitateľovi jazykom i situáciami, s ktorými sa poľahky stotožní. K letu predsa patria i prvé lásky, neplechy, porušenia zákazov a následné výčitky svedomia či pokusy o nápravu. Mami, kúp mi psa! ponúka radosť, trápenia i krásny smútok za milovanými stvoreniami. To všetko v rovnováhe, s dávkou empatie a bez zbytočného slovného afektu.