Mária Magdaléna – bohyňa z evanjelií - Margaret Starbird

Margaret Starbird: Mária Magdaléna – bohyňa z evanjelií, Bratislava, Remedium 2007. Preklad Ján Kamenistý

  Ak sme pri publikáciách náboženskej alternatívy hovorili o protirečeniach, spomeňme aspoň to najzjavnejšie: kým Tau Malachi uvádza sv. Michala ako dieťa Ježiša a Márie Magdalény, táto autorka uvádza ich dieťa ako dcérku (s. 52). Ráz Starbirdovej výpovede má však istú sugesciu, pretože celý text predstavuje jej osobnú cestu duchovného hľadania. Vlastnú skúsenosť dopĺňa výkladom náboženských symbolov, aby poukázala na základnú ruptúru súčasnej patriarchálnej cirkvi, a tou je absencia ženského princípu. Jej interpretácie sú prekvapivé a svieže, neraz až absurdné i groteskné, najmä keď spája haváriu raketoplánu Challenger, ktorému praskli tesniace krúžky, s prasklinami v cirkvi, teda cirkvi zbavenej ženskej ochrany, lebo sa to stalo na pravej prídavnej rakete, čo zas symbolizuje mužský princíp – obdobnú interpretáciu napríklad ponúka aj pri prasknutej pánskej toalete jej priateľky Mary... Autorka sa sústredí na obhajobu Márie Magdalény všetkými silami, zaujímavé je jej spojenie so Sulamit z Piesne piesní, stotožňuje ju s tzv. Čiernou madonou, uvádza súvislosti s dávnymi bohyňami Inannou, Isis či Venušou alebo s rozprávkou o Popoluške. Za základný symbol kresťanstva nepovažuje kríž, ale šesťcípu hviezdu (spojenie mužského a ženského princípu), lebo kríž je nevyrovnaný: vertikálna os logos je výraznejšia ako eros, os zblíženia. Dokonca nachádza spojitosť s Máriou Magdalénou a s pomenovaním kráľovských potomkov ako „modrej krvi“, pretože modrá je farbou nebies. Interpretuje tarokové tromfy, napríklad Obesenca ako symbol kacírstva a strateného grálu, oddelenia Ježiša od Milej, Márie. Autorka subjektívnymi postupmi zargumentovala daný problém a Máriu Magdalénu naozaj našla ako stratenú bohyňu z evanjelií, z cirkvi aj zo života spoločnosti i z predstavy Boha, lebo Boh pre ňu nie je len Otec, ale Godde (Boh-Bohyňa).

Radoslav Matejov