Recenzia
29.06.2011

Mariotovi dediči – Odhalenie - Marja Holecyová - Cesta za vlastný horizont?

Cesta za vlastný horizont?

Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2011

Hrdinovia sa ocitajú v hlavnom meste ríše čarodejníkov, Polise. Vďaka zásahu hlavy spoločenstva, Henricha Arabesa, sa dostanú na miestnu prestížnu školu. Mija s Miseagom sú ubytovaní priamo u Henricha, žijúceho s pôvabnou, no povrchnou filmovou hviezdičkou Dido. Spoločne bojujú s vplyvom čarodejnej Knihy, ktorá Miseagovi poskytuje veľkú moc, no najmä so svojím búrlivým citovým životom. Dostanú sa do životunebezpečných situácií v knižnici či Vodnom zámočku... Či a ako z nich vyviaznu, si vychutnajte sami.

V treťom zväzku plánovanej tetralógie zreteľne cítiť väčšie skúsenosti s tvorbou textu. Autorka pomerne zručne pracuje so svetom vzťahov násťročných. Zauzlenie v rovine romance s rošádami jemných posunov kto, kde, kedy s kým, ako, zvláda s prehľadom. V rámci deja, po opustení naružovo nasvieteného mikrosveta vrstovníkov Mije a Miseaga sú však badateľné logické i kompozičné slabiny. Jednoducho povedané: dobre napísaná telenovela, či mikroromanca, rozpačitý román.

Konkrétne motivácie mladých protagonistov vo vzájomnej emočnej interakcii sú uveriteľné, no pri vytváraní nadstavby zápletky „komplexného“ príbehu mágie si autorka nepočína dokonale. Namiesto náznaku a drobnokresby vrhá postavy doprostred patetických prehovorov, v ktorých občas nadmieru transparentne prezradí aj prípadnú mikropointu. Reakcie a postoje postáv nad tridsať rokov neozvláštených komickým efektom (či defektom) sú podané zvonka, fragmentárne, bez plynulosti (ktorou je Holecyová schopná obdariť postavy bližšie tomu, čo už sama prežila).

Z hľadiska logiky, žiaľ, neobstojí zdôvodnenie jedného z dôležitých motívov knižky. Miseag čoraz väčšmi podlieha neblahému vplyvu Knihy. Na rozdiel od Mije predmet rozhodne nechce zničiť. Napriek tomu priateľke pomáha získavať aluvágy, pomôcky na vyrovnanie sa s hrozbou artefaktu. Emočná nestabilita adolescenta a zaľúbenosť mi ako oslí mostík v tomto prípade nestačia...

Holecyová zjavne v danej fáze svojho pisateľského vývoja nie je schopná naplno rozbehnúť motor akcie a predstáv mimo uzavretého viac menej idylického sveta pätice hlavných protagonistov (Mija, Miseag, Petram, dvojičky Danka a Bart, plus prípadní partneri/partnerky v bezprostrednom dosahu). Okrem spomenutej pätice sa však Holecyovej podarilo výstižne načrtnúť niekoľko epizodických postáv. Prozaička pri ich tvorbe prejavila postreh a vnímavosť.

Akokoľvek nesporne talentovaná, Holecyová nie je momentálne schopná prekonať vlastný vekový a skúsenostný horizont. V každom prípade – značná dávka talentu, postrehu, vnímavosti a vynaliezavosti je veľkým prísľubom do budúcnosti.