Marmota – Igor Platko

NITECH 2015

Igor Platko (1956), v minulosti novinár a v súčasnosti už dlhé roky slovenčinár na stredne škole, debutuje románom, ktorý možno do istej miery označiť za memoárovú prózu. Autor v pozícii rozprávača spomína, rozpamätúva sa na tých, ktorých poznal vo svojom detstve osobne alebo z rozprávania, i na tých, s ktorý mi strávi l roky štúdia či zamestnania. Rovnako dobre si poradil s postavami starších ľudí i tinedžerov, s mestským i vidieckym prostredím s internátmi i školami. Ide minimálne o dve generácie ľudí, okolo ktorých sa odohrávajú dejiny, a oni sa tým udalostiam viac či mene prispôsobujú vo svojich životoch.

Nevšedne zaujímavo stvárnil Platko obdobie konca 50. rokov a najmä neskoršej normalizácie, a to najmä cez úsek života hlavného protagonistu, s ktorým sa viaže zväčša to negatívne, čo priniesla doba, hoci autor na odľahčenie používa vo veľkej miere komickosť. Stredoškolský čas a priestor je skôr teritóriom personálneho rozprávača, ktorý obsiahol a súčasnosť. Prostredníctvom príbehov, z ktorých text kolážovito pozostáva, nepriamo vyslovuje kritiku pomerov na strednej škole v našej nedávnej minulosti, miestami dokonca i v súčasnosti.

Všetko pozitívne a osobitne negatívne autor nevykresľuje len realisticky, hoci často využíva tie reálie – pomenovania, ktoré boli pre dobu typické alebo sú i dnes aktuálne. Recesie pre ktoré mal i a majú vysokoškoláci zmysel, sú v príbehoch často na hranici uveriteľnosti či vierohodnosti a prostredie strednej školy vykreslené z pozície učiteľa je zasa často oživené fantazijnými, snovými motívmi. Autor bravúrne narába s verbálnym i situačným humorom, tam, kde treba, použije aj iróniu a sarkazmus, a stretneme sa i s čiernym humorom. Rovnako zaujme jeho práca s jazykom a štýlom – Platko totiž dokázal prispôsobiť repliky postáv, ale aj autorskú reč dobe a prostrediu, kde sa jeho postavy pohybujú, a tak vyjadrovanie v románe je živé, svieže a mnohotvárne.

Pri knihe Igora Platka sa často nasmejeme, ale za tým smiechom neustále cítime vážnosť nedávnej histórie, ktorá zanechávala stopy na charakteroch ľudí. Niektorí sa spolu s autorom budú pri čítaní rozpamätúvať a konfrontovať, mladí získajú vedomosť, ako žila generácia ich rodičov a starých rodičov. Kniha tak má okrem estetického aj poznávací rozmer. Nie však z oblasti zoológie, hoci odborný výraz „marmota“ značí svišť. Čo sa za tým skrýva, dozvieme sa pri čítaní knihy.