Recenzia
19.10.2004

Maximilián I. (Cisár – Umelec – Bojovník)

Sigrid-Maria Grössingová

Maximilián I. (Cisár – Umelec – Bojovník)

Bratislava, Ikar 2004

Preklad Elena Diamantová

Cisár Maximilián I. (1459–1519) sa všeobecne pokladá za zakladateľa habsburskej ríše. Vládol na prahu novoveku. Majstrovsky ovládal propagandu, dokonca tak, že si zabezpečil povesť najpopulárnejšieho habsburského panovníka. Prístupný reformám vytvoril úradnícky aparát, ktorý sa ďalšie storočia postupne špecializoval. Rozhľadený panovník bol prístupný všetkému novému vo vede a technike, sám navrhoval a vyrábal nové účinnejšie zbrane. Výrazne podporoval umelcov, najmä nemeckých maliarov a sochárov, dokonca sám literárne tvoril. Neohrozený bojovník a nekonečný víťaz turnajových zápasov aj v pokročilom veku podával úžasné výkony. Ešte krátko pred smrťou zliezal vysokohorské alpské štáty. Ako jediný v tom čase predvídal nebezpečenstvo tureckých nájazdov. Hoci s Uhorskom sa mu nedarilo naložiť tak, ako by si bol prial (napríklad získať Uhorskú korunu, s vojskom stál pred Budínom), predsa len: s Uhrami oficiálne uzavrel 7. novembra 1491 v Bratislave mier (táto jediná konkrétna zmienka o Slovensku sa nachádza na strane 86).

–msch–