Recenzia
Peter Mráz
05.05.2014

Mediálne pasce verzus mozog v nádrži - Pavol Dinka

Kniha Pavla Dinku Mediálne pasce verzus mozog v nádrži (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2013) demaskuje mediálny priestor. Okrem viacerých odkazov na Platóna, Aristotela, Schopenhauera, Heideggera či Jaspersa sa v nej stretneme aj s množstvom obscénností. Kým filozofické pozadie práce odkazuje na vzdelanie jej pôvodcu, vulgárne výrazy signalizujú deficit akejkoľvek slušnosti materiálu, s ktorým musí Pavol Dinka vo svojej práci prichádzať do kontaktu. Pôvodcom scén atakujúcich pudy človeka sú slovenské médiá. Presnejšie, programy, ktoré mal autor ako jeden z členov Rady pre vysielanie a retransmisiu možnosť posudzovať. Pracuje s programami, ktoré každý kritizuje, a predsa pozerá. Sú to najmä rôznorodé reklamy, reality show, seriály, ale aj v tomto období veľmi aktuálne politické diskusie či predvolebné šoty. Každá z týchto relácií s nami manipuluje, každá chce dosiahnuť svoj osobitý cieľ. Kto vymýšľa, režíruje a moderuje tieto programy? A s akým zámerom? Aj na tieto otázky nám odpovedá Dinkova kniha. Každá z jej esejí má potenciál pohnúť čímsi v našom vnútri. Najčastejšie žlčou. To, že žurnalistu nemožno podplatiť, je, žiaľ, len individuálne. Všade prevažuje politikárčenie, mamona a túžba po moci. Vládne nám mediokracia? Dinkova kniha ponúka jasnú odpoveď. No dokedy budeme stáť na dávno prekonaných pozíciách typu „písali o tom v novinách, dávali to v televízii, tak to musí byť pravda“, to sa z nej už nedozvieme. Autor totiž nie je prognostik, len popisuje a analyzuje realitu. Náš mozog uviazol v mediálnej pasci, do ktorej sa bez odporu nechal vohnať. Kto ešte vládze, nech to vypne...