Recenzia
Mária Halašková
09.10.2014

Medzivojnový muž – Karol Horák

Karol Horák (1943) študoval na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, venuje sa próze, dráme, rozhlasovej tvorbe, scenáristike, píše aj odbornú literatúru. Viaceré jeho diela však z ideo logických dôvodov nevyšli alebo boli značne scenzúro vané.


Dobré texty sú ako víno. Roky im pridávajú na kvalite i cene.

Medzivojnový muž (Modrý Peter 2013) Karola Horáka sa už raz k čitateľom žiadal. Cenzúrne posudky normalizátorov však rozsvietili červenú a modifikovali jeho prozaické ambície. Našťastie, vzdal to len na chvíľu. Nepublikované prózy prerábal do scenáristických podôb, využiteľných v rozhlase či divadle.

Dnes tieto nevydané či cenzúrou zredukované texty vychádzajú tak, ako sa na svet pýtali už dávno – nielen ako dokument minulosti, ale svojím estetickým prínosom sú aktuálne aj dnes. Tematizovanie jazyka, dominancia asociatívnych reťazcov a až k absurdite siahajúce obrazy, ktoré sa objavujú akoby znenazdajky a odkrývajú kúsok po kúsku tajomstvo o tom, kam autor smeruje – to všetko svedčí o jasnom a cielenom koncipovaní textu. Karol Horák je „slobodne hravý“ i „dôsledne presný“ zároveň. Boj o zachovanie dialektu sa preňho stáva bojom o zachovanie identity i práva na vlastný názor, ktoré bolo človeku po auguste 1968 upierané. Boj proti tráve ukazuje na absurditu zneužitia kultúry politickou mocou, čím si spoločnosť sama spúšťa proces zničenia základných existenčných hodnôt, bez ktorých smeruje nielen k ne-kultúrnosti, ale negovaním slobody prejavu speje k zániku.

Interpretačný priestor próz Karola Horáka sa týka nielen spoločensko-politického spektra, v ktorom sa mechanizmy v jednotlivých politických systémoch cyklicky opakujú v prezlečených podobách. Týka sa aj zvláštností ľudského života, krásneho práve vďaka autentickosti, ktorá nám nedovolí nikoho súdiť. Lebo ani Horák nemoralizuje. Jeho prózy sú vzácne aj pre invenčnú prácu s jazykom. Keď čitateľ zbadá, ako „jazyk formy“ vyjadruje s dômyselnou výstižnosťou aj to, čo „jazyk pojmového obsahu“ vypovedať nedokázal, v tom momente začne čítanie textov Karola Horáka chutiť. Lepšie ako vzácne víno. Vyzreté texty sú už také.