Medžugorie ma uzdravilo - Jozef Kottra st.

Medžugorie ma uzdravilo

V zhone dnešnej doby ani nemáme veľa času bilancovať svoj život a poprípade zmeniť jeho smer. Jozef Kottra st., autor niekoľkých kníh (Prečo chlapi plačú, Putovanie na začiatku 21. storočia), mnohých poviedok a reportáží, sa vybral upokojiť svoju myseľ do mestečka Medžugorie v západnej časti Bosny a Hercegoviny.

Medžugorie, čo v preklade znamená Medzihorie – územie medzi horami, má približne 5000 obyvateľov a  do pozornosti verejnosti sa dostalo v  roku 1981. 24. júna sa šiestim mladým ľuďom, vlastne ešte deťom, zjavila na kopci Crnica Panna Mária, mladá žena s dieťaťom v náručí. Zjavenia sa opakovali. Vzbudilo to pozornosť obyvateľov. I polície. Nijaký zázrak sa tu nestal – toto sa pokúšali vtĺcť ľuďom do hláv komunistické orgány.

Z  Medžugoria sa postupne stalo pútnické miesto, kam chodia ľudia div nie z celého sveta. Každý rok sa tu koná mládežnícky festival, kde sa schádza okolo 30 000 účastníkov. Kottra o svojich zážitkoch píše: „Nič mimoriadne som na tomto putovaní nezažil, necítil. Nevidel som žiaden zázrak, ani som sa nezúčastnil s vizionármi nijakého zjavenia Panny Márie.“ A  predsa – ako uvádza: „domov sa vrátil zo mňa iný človek“, „oslobodil som sa od závislosti a neresti“.

Kottra dal svojej knihe názov Medžugorie ma uzdravilo a  podtitul Fenomén Medžugorie žije aj na Slovensku (SB PRESS 2015). Aj iní pútnici, ktorí ho navštívili, hovoria o  ňom ako o mieste, kde sa menia životy. Cirkev je opatrná a oficiálne ešte neuznala zázraky v Medžugorí, no jeho pokoj a rozjímanie v ňom iste blahodarne vplývajú na pútnikov. Kottra to vo svojej knihe hojne demonštruje na svojich osudoch i na osudoch ďalších, ktorí tam zavítali. Okrem toho opisuje aj históriu mestečka i peripetie s vládnou mocou v období komunistickej Juhoslávie.