Recenzia
Anton Malina
23.04.2015

Michal Milan Harminc – architekt dvoch storočí - Jana Pohaničová, Matúš Dulla

Michal Milan Harminc (1869 – 1964) sa narodil slovenským rodičom
v dolnozemskom Kulpíne pri Báčskom Petrovci. Ako 17-ročný odišiel do Budapešti
s úmyslom stať sa úspešným staviteľom. Trvalo trinásť rokov, kým si  založil vlastnú stavebnú kanceláriu. V roku 1916 sa aj s rodinou usadil na Slovensku, najprv vo Vysokých Tatrách a od roku 1922 až do smrti žil a tvoril v Bratislave.

Publikácia historikov architektúry Jany Pohaničovej a Matúša Dullu Michal Milan Harminc – architekt dvoch storočí (Trio Publishing) mapuje život a  dielo tohto činorodého staviteľa, ktorého takmer tristo realizovaných stavieb zaradilo k  najproduktívnejším stredoeurópskym architektom. Úvod dvojjazyčnej, slovensko-anglickej monografie obsahuje stručný životopis, doterajšiu reflexiu jeho diela v  odbornej literatúre a podrobne spracovaný pohľad na jeho architektonické štýly od pragmatického eklekticizmu až po funkcionalizmus. V druhej časti autori venujú pozornosť niektorým z  Harmincových najznámejších stavieb, ku ktorým patria Kostol Ružencovej Panny Márie v Černovej, tri budovy Slovenského národného múzea v  Martine a Bratislave, Palác Tatra Banky v Bratislave, Hotel Palace v Novom Smokovci či Hotel Carlton v Bratislave. Vďaka prístupnému štýlu publikácia určite osloví odborných i laických čitateľov.