Recenzia
Michaela Geisbacherová
13.01.2009

Michal Škrovina – Príbehy z môjho života / Stories of my life - Marta Pastieriková - Príbehy jednoduchej krásy

Príbehy jednoduchej krásy

Príbehy jednoduchej krásy

Marta Pastieriková: Michal Škrovina – Príbehy z môjho života / Stories of my life, Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2008

Insitní umelci spodobujú vlastné sny a predstavy do rozmanitých materiálov mnohými výtvarnými technikami, napríklad podmaľbou na sklo. Touto technikou tvorí aj Michal Škrovina. Dôležitú úlohu v jeho nezameniteľnej tvorbe hrá detstvo. Najprv ho napĺňala profesionálna kariéra architekta, neskôr však začal pociťovať túžbu po vlastnej tvorivosti. Zvíťazila láska k ľudovému umeniu, ktorá ho priviedla k podmaľbe na sklo: postup je opačný ako pri ostatných technikách a spočíva vo vymaľovávaní základných liniek; najprv sa robia detaily, tie sa pretierajú, až sa nakoniec zatrie celé pozadie.

Na verejnosti sa Michal Škrovina predstavil začiatkom 80. rokov minulého storočia spolu s neprofesionálnymi výtvarníkmi z Bratislavy. V roku 1982 popredný teoretik insitného umenia Štefan Tkáč zaradil jeho diela do reprezentatívnej kolekcie slovenského ľudového a insitného umenia prezentovanej v Paríži. Potom nasledovali ďalšie výstavy, kolektívne aj autorské, v Slovenskom národnom múzeu a v Slovenskej národnej galérii. Obe inštitúcie, ako aj Západoslovenské múzeum v Trnave a Národné múzeum v Prahe vlastnia jeho diela vo svojich zbierkových fondoch.

  Témy Škrovinových obrazov určuje najmä ľudové prostredie.  Rád maľuje zimu, vianočný jarmok a polnočnú omšu, veľkonočnú oblievačku a šibačku, fašiangy a tradičné svadby v ľudových krojoch. Dajme sa teda vtiahnuť do hravého imaginárneho sveta, do farebného sveta majstra „Michaela“, ako autor signuje svoje diela a precíťme jeho hlboko jednoduchú krásu.

Michaela Geisbacherová