Recenzia
Elena Ťapajová
10.09.2013

Milan Kňažko. Nosím v sebe mnohé jazvy

Milan Kňažko

Nosím v sebe mnohé jazvy

Rozhovory s Jánom Štrasserom

Bratislava,  Forza Music 2010

Ján Štrasser pridal do série svojich knižných rozhovorov šiesty titul, teda po Milanovi Lasicovi, Zdene Studenkovej, Mariánovi Labudovi, Kamilovi Peterajovi a Ladislavovi Chudíkovi približuje čitateľom šiestu osobnosť našej kultúry s presahom do politiky – Milana Kňažka. V každom prípade možno povedať, že kniha Nosím v sebe mnohé jazvy je zo všetkých „štrasseroviek“ najpolitickejšia. Na Slo vensku aj v Čechách uznávaný divadelný, filmový či televízny herec sa nikdy netajil svojimi politickými názormi, stal sa tribúnom Nežnej revolúcie a do roku 2002 aktívne pôsobil v politike. V prvej časti sa Štrasser tradične zameriava na neľahké detstvo a mladosť, ktoré determinovali rebelantskú povahu jeho protagonistu. Milan Kňažko mal päť rokov, keď mu zavreli otca a vyrastal prakticky v neúplnej rodine – u starých rodičov, u mamy a otčima či u otca po jeho prepustení z väzenia. Naučil sa však byť sebestačný a vyrovnať sa s neľahkými materiálnymi podmienkami už aj tým, že sa nikdy nebál ťažkej fyzickej práce. Cez prázdniny pracoval napríklad v bani alebo v lese, a pred prijatím na VŠMU rok v SND ako kulisár. Viac sa dozvieme aj o jeho hereckých začiatkoch a pobyte v Paríži, ale i o prvých dvoch manželstvách (o treťom manželstve a synoch je zmienka len úchytkom).

Druhá časť je už o jeho politickej anabáze od podpísania Niekoľko viet, vrátenia titulu Zaslúžilý umelec a prvých vystúpeniach na mítingoch Nežnej revolúcie, cez pôsobenie vo VPN a neskorších politických stranách, v ministerských kreslách až po odchod z politiky.

Tretia časť je najkratšia, všeobecnejšia a tematicky voľnejšia. Chýba mi v nej však reflexia rokov, keď Milan Kňažko pôsobil ako riaditeľ súkromnej televízie (nájdeme len dve či tri otázky na túto tému), alebo ako riaditeľ medzinárodného filmového festivalu. Viac sa však dozvieme o jeho hereckej tvorbe v posledných rokoch či o názoroch hoci aj na jazykový zákon, golf alebo sedem smrteľných hriechov. Po knihe Hráč od Ľubice Krénovej, ktorá vyšla v roku 2004 v češtine a o dva roky neskôr v slovenčine, nám Ján Štrasser ponúkol úplne nový uhol pohľadu na významnú osobnosť našej kultúry, zaujímavú knihu doplnenú bohatým fotografickým materiálom.

Elena Ťapajová