Recenzia
06.05.2015

Milica a knieža - Tatiana Macková

Rodáčka z Topoľčian Tatiana Macková (1963) začínala písaním fantasy (novela Syn lesov) a neskôr ju zaujala história (príbeh z  obdobia križiackych výprav Piate prikázanie). Momentálne sa sústreďuje na voľnú trilógiu o slávnych postavách našej histórie Nitky osudu. Prvou časťou je kniha Milica a knieža (Artis Omnis 2014).

Meno jej protagonistu nechýba v  žiadnej učebnici dejepisu: franský kupec Samo, ktorý zjednotil slovanské kmene a postavil sa na ich čelo. Autorka o ňom v úvode hovorí ako o „tajomnom mužovi, ktorého dejiny síce poznajú, napriek tomu o ňom nič presné nevedia“ a svoj príbeh čitateľovi posiela so slovami: „Veď sa všetko mohlo pokojne stať aj takto...

Dej sa odohráva v roku 623, keď sa vládca Franskej ríše kráľ Chlotar II. rozhodne využiť ako hrádzu proti nájazdom Avarov rebelujúce slovanské kmene. Vyšle k nim kupca Sama, aby ich vyzbrojil a zaviazal si ich poslušnosťou. Franský princ Dagobert síce podporuje otcove plány, ale obáva sa Sama ako možného uchádzača o trón, lebo je z panovníckeho rodu Merovejovcov. Kráľ dal z  mocenských dôvodov povraždiť jeho príbuzných. Predvídavo však ušetril dieťa a zveril ho do pestúnskej starostlivosti keltského otca a  slovanskej matky. Vďaka tomu ovláda Samo jazyky. Navyše ho pestúnka Ravana obdaruje slovanským talizmanom s názvom Perúnov kvet. Talizman a nesmierna statočnosť v boji s Avarmi, keď zachráni život slovanskému kniežaťu Veličovi, získa Samovi mimoriadnu popularitu medzi Slovanmi. Ale preňho je možno ešte dôležitejšia láska sestry kniežaťa – krásnej Milice, o ktorú sa však uchádza aj zákerný starý Raslav...

Kultivované rozprávanie o láske, intrigách a politike je rámcované krátkym exkurzom do vzniku Franskej ríše a  úryvkom z  Fredegarovej kroniky o  35-ročnom úspešnom panovaní prvého kráľa Slovanov.