Miniaturista - Jessie Burtonová

Preklad Oľga Hlaváčová
Ikar 2015

Debutový román mladej autorky a  herečky Jessie Burtonovej sa v  Anglicku stal bestsellerom a získal hneď niekoľko literárnych ocenení. Dosiaľ bol preložený do dvanástich jazykov a postupne si získava čitateľov z  ďalších krajín. Na prvý pohľad zaujme už umelecky stvárnená obálka, ktorá podnecuje čitateľa „otvoriť vitrínu“ a po kúskoch odhaliť jej tajomstvo.

Príbeh odohrávajúci sa v Amsterdame koncom 17. storočia sa otvára neštandardne poslednou kapitolou, následne sa však retrospektívne vracia na začiatok a  udalosti zobrazuje chronologicky. Tajomnú atmosféru znásobuje aj fakt, že autorka sa inšpirovala skutočnou miniatúrou domu v  súčasnosti umiestnenou v Rijksmuseu v Amsterdame, patriacou Nelle Oortmanovej, manželke Johannesa Brandta. Ďalšie udalosti v knihe sa už však reality nepridŕžajú a postavy si vytvárajú svoj vlastný príbeh.

Mladá 18-ročná Nella Oortmanová prichádza do veľkomesta za svojím novomanželom, bohatým obchodníkom Johannesom Brandtom. Na jej prekvapenie sa dočká len chladného privítania jeho sestrou, sluhom Ottom a prostorekou slúžkou Corneliou. Keďže Johannes je neustále zaneprázdnený svojou prácou a  neplní si manželské povinnosti, venuje Nelle miniatúru ich domu ako svadobný dar, aby tak zahnala dlhú chvíľu. Nella postupne zapĺňa domček nábytkom a figúrkami od miniaturistu, ktorý však zasiela aj nevyžiadané kúsky a zjavne pozná domácnosť Brandtovcov lepšie ako oni sami. S figúrkami prichádzajú aj zvláštne odkazy, ktoré upozorňujú na nasledujúce udalosti. Vystrašená Nella sa usiluje odhaliť miniaturistu a jeho tajomstvo a  postupne vychádza najavo mnoho ďalších nejasností. Napríklad aj to, že v skutočnosti to nie je on, ale ona – miniaturistka.

Kniha svojimi opismi jemných detailov pripomína skôr filmový scenár, čo je zrejme dané aj hereckým pôsobením spisovateľky, avšak miestami sa tieto podrobnosti stávajú nadbytočnými a spomaľujú plynulosť deja. Na pozadí historického Amsterdamu odkrýva Burtonová dobové zvyky, usporiadanie spoločnosti, ale aj príliš obšírne podané informácie o  obchodovaní s  cukrom. Príbeh sa postupne komplikuje, nevyjasnené udalosti vyhrocujú napätie a rovnako aj zvedavosť čitateľa. Obyvatelia Amsterdamu sa ocitajú pod drobnohľadom záhadnej miniaturistky a  jej predpovedí, ich strach z figúrok je takmer hmatateľný: „‚Veď verejne vyhlásili, že bábiky a bábky sú zakázané,’ pripomenie. ‚Modlárstvo. Odporný pokus uväzniť ľudskú dušu.‘“ Postavy sa dostávajú do uzavretého kruhu, z ktorého niet úniku. Ten však zároveň predstavuje aj prepojenie konca s  novým začiatkom. Napriek podrobnému prepracovaniu v knihe badať aj niekoľko drobných debutantských nedostatkov. Celý príbeh sa odohráva počas troch mesiacov, čo je príliš krátke časové rozpätie na to, aby sa z naivného vidieckeho dievčaťa stala rozvážna dospelá žena schopná obchodovať a riešiť závažné situácie. Rovnako aj jej náklonnosť k  manželovi sa vyvinula takmer okamžite, a  postupne nadobudla vzhľadom na okolnosti nečakané rozmery. Charaktery postáv sa menia prirýchlo a tento obrat akoby z nich vytváral ich vlastné protipóly.

Jessie Burtonová v  románe vykreslila obyvateľov bohatého prekvitajúceho mesta, zobrazila celú škálu ľudských vlastností, ich pýchu, závisť, túžbu po peniazoch a prestíži, nedôveru či zradnú pomstu, ale aj nezištnú lásku, priateľstvo, čestnosť a oddanosť. Kniha v sebe skrýva dobrodružstvo, túžbu, tajomno, ale aj drámu. Jednotlivé časti skladačky do seba postupne zapadajú, v závere vytvoria celistvý obraz mesta, ktoré nám odhalí svoje tajomstvá. Alebo aj nie.