Minimalizmus by sa dal popísať dvoma slovami – „intenčný život“. Človek, ktorý sa pokúša byť minimalistom, by mal podľa všeobecnej charakteristiky klásť dôraz na veci, ktoré si najviac cení. A naopak, mal by odstrániť zo svojho života všetko, čo ho od toho odvádza.

Minimalizmus je spôsob každodenného žitia vynucujúci si úmyselnosť, účelnosť, zámer. Jeho výsledkom by malo byť zlepšenie takmer všetkých aspektov vášho života. Jednou z mnohých kníh o tejto téme je aj titul J. F. Millburna a R. Nicodema Minimalizmus. Ako zmysluplne žiť.

 

Žiť s málom

Obaja autori a zároveň zakladatelia stránky theminimalists.com, na ktorej nielen uverejňujú blogy na tému intenčného života, ale aj čoraz populárnejšie podcasty, v poslednom čase asi najviac zarezonovali dokumentárnym filmom Minimalism: A Documentary About the Important Things (2015). V ňom sa odborníci z oblasti ekonómie, sociológie, dokumentaristiky, neurovedy, architektúry, ale napríklad aj zakladateľka Projektu 333 (nosiť a obmieňať v rámci šatníka v priebehu troch mesiacov 33 kusov odevu) či ľudia, ktorí sa rozhodli žiť v malých pojazdných domoch, snažia spoločne s J. F. Millburnom a R. Nicodemom kontrovať aktuálnemu trendu konzumného života a búrať mýtus „amerického sna“. Ich zámerom je žiť dobrovoľne s málom. Práve v spojitosti s trendom súčasnej spoločnosti kumulovať stále nové, respektíve módnejšie veci na každodennej báze otvárajú ďalšie otázky dotýkajúce sa priamo dopadu spotrebného životného štýlu (fast fashion – rýchla, lacná móda; vplyv sociálnych sietí a marketingu na bežného používateľa; detská reklama a iné) na životné prostredie. Týmto smerovaním sa dokument chtiac-nechtiac stal motivačným výstupom v zmysle „zredukuj veci – zredukuj svoj stres – ži život s menším dopadom na životné prostredie“. Preto si od slovenského prekladu knihy môže potenciálny čitateľ sľubovať ešte hlbšiu sondu do témy minimalizmu, treba však zároveň rovno dodať, že môže ostať mierne sklamaný.

 

Päť hodnôt

Zdravie, vzťahy, záľuby, osobnostný rast, spoločenská angažovanosť. Päť okruhov, ktoré podľa autorov knihy majú tvoriť hodnotový základ zmysluplného života. Na príklade osobných skúseností Millburna a Nicodema, ktorí do tridsiatky dosiahli finančný a pracovný úspech, sa v publikácii ukazuje, že jedinec v súčasnom fungovaní sveta môže byť nespokojný, aj keď je materiálne zabezpečený. Preto v nej rozpracovávajú pomerne nekomplikovanú, jednoducho formulovanú koncepciu cesty za zmysluplným žitím. Jednotlivé kapitoly sa však svojím tónom približujú skôr k motivačnej literatúre. Môžete sa dočítať, ako správne upraviť svoje stravovacie návyky (vyhýbanie sa spracovaným či trvanlivým potravinám, redukcia lepku, mäsa, mliečnych výrobkov a spestrenie jedálnička zeleninou či ovocím); ako zaradiť pravidelné cvičenie do vášho denného fungovania; ako zlepšiť svoje pracovné a rodinné vzťahy; ako prehodnotiť vzťah ku kariére a záľubám ako dvom indikátorom identity jedinca; či ako sa spoločensky angažovať, a to všetko v rámci pravidiel minimalizmu.

 

Bez druhého plánu

Z knihy sa tak stáva akási stručná príručka, výstup bez druhého plánu, ktorý mal už spomínaný dokument. Film aspoň poukázal na to, ako veci nadobúdajú status módnosti a trendovosti, čo následnej zapríčiňuje masívnu produkciu odpadu a zároveň stupňovanie nárastu emisií vznikajúcich pri ich doprave. Kniha za možným potenciálnym spoločenským presahom značne pokrivkáva. Iste, v niektorých prípadoch by sa dalo tvrdiť, že aj kniha má v sebe element toho, že minimalizmus ide ruka v ruke napríklad s hnutím „zero waste“ alebo so samotnou environmentalistikou. Výraznejšie je to v kapitole o zdraví pri stravovaní, kde autori píšu o vegetariánstve a vegánstve, poprípade v poslednej časti o spoločenskej angažovanosti, v ktorej podnecujú čitateľa k tomu, aby sám začal pomáhať aj prostredníctvom miestnych organizácií.

No stále je to v prípade tejto prekladovej knihy akosi málo. Vo veľkej nevýhode sú tí, ktorým angličtina robí problém, keďže viac informácií sa človek dozvie skôr návštevou ich webu alebo na samotnom YouTube, kde je videí o minimalizme viac než dosť (možno tu spomenúť napríklad kanál Matta D´Avellu, Nathaniela Drewa či Sarah Theresy).

Minimalizmus. Ako zmysluplne žiť tak na jednej strane môže predstavovať publikáciu, ktorá postupne, veľmi jednoducho a jasne uvádza slovenského čitateľa do problematiky minimalizmu. No to, čo všetko sem môže patriť a s čím všetkým sa okrajovo spája, zostáva v  knihe Millburna a Nicodema akosi nedostupné a skryté v úzadí.