Recenzia
Ľubica Psotová
28.10.2014

Misterioso - Arne Dahl

Švédsky spisovateľ Arne Dahl si vo svojom románe Misterioso (Príroda 2014, preklad M. Zidor), ktorý je prvým dielom zo série Intercrime, zvolil tému sériových vrážd bohatých podnikateľov, ktorá mu umožnila dokonale vykresliť rozdiel medzi svetom starého a nového zločinu. Tajomným prípadom, ktorého stopy vedú všetkými smermi, od osobných ľudských pohnútok cez záhadné rituály či neprehľadné obchodné praktiky až po sféru mafiánskych trikov, sa má zaoberať novovzniknutá elitná Jednotka A, ktorej súčasťou sa stáva aj hlavná postava diela, vyšetrovateľ Paul Hjelm. Autor vďaka tejto situácii výborne zachytil rôznorodé policajné charaktery, rozličné prístupy k práci, tradičné i moderné metódy výskumu a pátrania. Predstavil príslušníkov rôznych spoločenských skupín, vykreslil celú sieť vzájomných vzťahov a kooperácií, čím poodhalil aj princípy fungovania súčasnej európskej spoločnosti. Podal dokonalú analýzu prípadu. Napriek tomu kľúčový význam riešenia ponecháva na rokmi osvedčenom postupe vyšetrovania, a to na schopnosti všímať si detaily a logicky správnym myslením ich dešifrovať.

Arne Dahl sa netají tým, že vo svojich románoch vedome pracuje s prvkami psychologickej analýzy: „Pre mňa je triler alebo kriminálny román dokonalý nástroj na to, aby som sa ponoril čo najhlbšie do ľudskej mysle a do spoločnosti.“ Autor nehodnotí ani nemoralizuje, iba skúma človeka prienikmi do jeho vnútorného sveta. A robí tak vecne, stručne, no prekvapujúco presne. So zručnosťou tvorcu psychologickej prózy odkrýva aj tie najintímnejšie sféry prežívania, kladie dôležité otázky o hranici medzi dobrom a zlom, vinou a trestom. Mnohé zobrazené situácie odľahčuje humorom, využíva ľahkú iróniu a na niektorých miestach aj nevyhnutný cynizmus.

Dahlovo Misterioso je nazvané podľa džezovej skladby, ktorá opakovane sprevádza myšlienky zločinca tesne po vražde a ktorá sa stáva prvým hodnotným dôkazom vyšetrovania. Zároveň symbolizuje tajomnú až mystickú atmosféru vrážd, no dotýka sa i švédskeho významu slova mist, ktoré znamená hmla. Nielen vyšetrovanie, pôvodne tápajúce v hmle nepochopiteľných súvislostí, postupne naberá svoje jasné kontúry, ale i mnohé zachytené celospoločenské problémy vychádzajú z hmly zámerného nepoznania na povrch. Kdesi v pozadí príbehu kladie Dahl otázky, či môže jednotlivec vývoj udalostí zmeniť, za akých okolností sa z obyčajného človeka stáva chladnokrvný vrah a napokon, kto je za túto zmenu zodpovedný.

Misterioso je dokonalou súhrou rôznorodých prvkov, tematicky i formálne bravúrne zvládnutým textom. Je dôkazom toho, že Arne Dahl je právoplatne radený medzi najlepších autorov súčasnej severskej kriminálnej tvorby.


Vydavateľstvo Príroda nedávno vydalo ďalšie diela Arneho Dahla Až na vrchol hory a Zlá krv.