Recenzia
20.07.2002

Mladosť dnešná a nádherná

Toňa Revajová: Denník Majky z Majáka

Martin, Osveta 2001

  K dvom prívlastkom v názve recenzie pripájam, ďalší: objavná. Zdá sa mi, že práve táto triáda najpresnejšie vystihuje hodnotu a prínos tohto pôvabného diela.

Nenápadná knižka prináša toľko nového a podnetného, že v kontexte literatúry pre mládež si zasluhuje pozornosť.

Hlavnou hrdinkou štylizovaného denníka je gymnazistka, ktorá je nielen hlavnou hrdinkou diela, ale aj komentátorkou všetkých udalostí. Typické dieťa svojej doby. S kritickým vzťahom ku všetkému, čo sa vôkol nej odohráva – síce kritickým, ostrovtipným, ale nikdy ani zamak cynickým a znevažujúcim. Pritom, čo autorsky vôbec nebolo ľahké, v súlade s logikou, mentalitou a psychológiou mladého človeka. Bez akéhokoľvek moralizovania a vtieravého vnucovania autorkiných názorov. Je vidieť, a to na každej stránke, že Revajová výborne pozná myslenie a cítenie svojich mladých hrdinov. A naviac, čo je azda ešte nevyhnutnejšou podmienkou umeleckého úspechu celku, má ich aj veľmi a úprimne rada. Kto chce niečo poznať, musí to mať rád...

  Končiaca gymnazistka sa epicky pohybuje v dvoch sférach. Vo vlastnej rodine a v poloprofesionálnom divadle, ktoré je záľubou a vášňou jej mladučkého života. Obe tieto prostredia autorka vykreslila nielen detailne, ale aj pravdivo a naviac s vtipom a šarmom. Pokiaľ ide o rodinu, je to typická vzorka súčasnej rodiny strednej vrstvy so všetkými jej problémami. Revajová pred žiadnym z nich nezatvára oči a aj dospelý čitateľ, ktorý sa do nej začíta, má pocit, že hľadí do zrkadla vlastnej existencie.

  Galéria dospelých protagonistov cez optiku mladej hrdinky, to je ohňostroj vtipných zábavných situácií a šarmantného verbálneho komentára, v ktorom sa spája kritickosť, humor a hrejivá láskyplnosť. Tu treba osobitne vyzdvihnúť postavu babičky, do ktorej sa musí každý čitateľ priam zaľúbiť. Je skvelá, objavná, jedinečná.

  Rovnako ako typická trojgeneračná súčasná rodina je v knihe stvárnené aj prostredie divadla a cezeň kopa primárnych problémov celej spoločnosti. Okrem toho má kniha Revajovej aj veľa ďalších kvalít, ktoré ocení každý čitateľ...

  Je to vzácny príspevok pre literatúru pre mládež.

Ján Lenčo