Preklad Pavol Dinka
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2013

O knihe Noama Chomského Mocenské systémy veľa napovedá už samotný podtitul Rozhovory o globálnych demokratických povstaniach a o nových výzvach americkému impériu. Rozhovory vedie, ako i pri dvoch predošlých tituloch, David Barsamian, riaditeľ alternatívneho rádia a viackrát ocenený americký novinár. Keďže kniha do značnej miery reflektuje aktuálne dianie vo svete i v samotných Spojených štátoch, treba pochváliť vydavateľa i prekladateľa za promptnosť – americké vydanie sa na pultoch objavilo iba v januári tohto roku.

Najširšie pertraktovanými témami sa stali zmeny súvisiace so subsaharským regiónom, Čína a India ako globálni hráči, politika USA voči Pakistanu, Izraelu, Iránu, Saudskej Arábii, kríza eura a euroštruktúr, energetická závislosť a nezávislosť, z „domácich amerických“ tém hnutie Occupy, vyhlásenia súvisiace s predvolebným prezidentským bojom a problematika zdravotníctva, rapídne zmenšovanej dostupnosti a úpadku verejného vzdelávania či propagandistického boja proti sociálnemu vyrovnaniu. Chomsky dokáže vidieť veci v celkovom kontexte, napríklad, keď sa vyjadruje k otázkam devastácie prírody: „Spôsob, akým fungujú dnešné inštitúcie, jednoznačne preferuje maximalizáciu krátkodobého zisku a posilnenie moci. Ide o kritický prvok, ktorý okliešťuje rozhodovacie procesy v ekonomike a spoločnosti, v celom politickom systéme. A to vedie priamo k deštrukcii životného prostredia. Svoje názory podopiera mnohými citáciami z kníh i periodík.

Keďže sa väčšinu života venoval jazykovede a filozofii, pochopiteľne, hoci akosi nenadväzujúco pôsobí v knihe zakormidlovanie rozhovoru do týchto vôd. Až záver, v ktorom sa Chomsky vyznáva zo svojho osobného postavenia bojovníka za väčšiu demokraciu alebo, presnejšie, za znovuzavedenie princípov, o ktoré sa po vzore osvieteneckej filozofie neustále snaží, spojí oba tematické prúdy dokopy: „Rozhodujúci je smer, akým sa bude politika uberať: v ústrety prehlbujúcej sa demokracii a k podkopávaniu moci nelegitímnych autorít.“ Pod nelegitímnymi autoritami rozumie úzku skupinu bohatých, vládu, ktorú ovplyvňujú korporácie, tých, čo presadzujú zákony na obhajobu svojho spôsobu vládnutia, potláčajúc pritom kritikov a odporcov. K nim sa zaraďuje aj Noam Avram Chomsky, pochádzajúci zo židovskej rodiny, devätnásť rokov prednášajúci modernú jazykovedu na známom Massachusettskom technologickom inštitúte a dnes pozývaný na prestížne podujatia a semináre po celom svete.

Z tejto knihy sa dozvieme viac pozoruhodných faktov a súvislostí, ako z čítania zahraničnopolitických rubrík niektorých našich novín za celý rok. Veľmi poučné sú aj Chomského vyjadrenia o kultivovanom tvorivom vzdelávaní, ktoré učí kritickosti nielen voči preberaným myšlienkam, ale aj voči vlastným utvárajúcim sa názorom. S autorom možno netreba vo všetkom súhlasiť, v každom prípade sú však Mocenské systémy mimoriadne zaujímavou lektúrou o súčasných boľavých témach tejto planéty. Kiežby podobných inšpiratívnych textov bolo na našom knižnom trhu čo najviac.