Recenzia
Zuzana Galovičová
27.02.2006

Modrá krv, tlačiarenská čerň - Zostavila Klára Komorová - Medzinárodný projekt o knižnej kultúre

Medzinárodný projekt o knižnej kultúre

Medzinárodný projekt o knižnej kultúre

Modrá krv, tlačiarenská čerň

Zost. Klára Komorová

Martin, Slovenská národná knižnica 2005

Nezvyčajným medzinárodným projektom je kolektívna expozícia o knižniciach šľachtických rodín z rokov 1500 – 1700, ktorá sa počas dvoch rokov (jeseň 2005 – jeseň 2007) postupne predstaví v Záhrebe, Bratislave, Martine, Budapešti a Burg Forchtensteine. Medzinárodnú putovnú výstavu pripravili v spolupráci Národná Széchényiho knižnica v Budapešti, Národná a univerzitná knižnica v Záhrebe, Slovenská národná knižnica v Martine a Esterháziovská súkromná základina. Expozícia dokumentuje bohatstvo knižnej kultúry v širokom európskom kontexte.

Súčasťou výstavy je reprezentačný katalóg v piatich jazykových mutáciách (slovenčina, maďarčina, chorvátčina, nemčina, angličtina). Nemá formu klasického katalógu, ide skôr o publikáciu s odbornými textami, množstvom dokumentárnych fotografií, pomocným aparátom (skratky, mapa šľachtických hradov a zámkov predstavených v katalógu, konkordancia mien šľachtických rodín, konkordancia miestopisných názvov – maďarský názov, názov z textov, nemecký, slovenský, chorvátsky a latinský názov).

Úvod Aristokrati a knižná kultúra na hraniciach dvoch ríš spracoval István Monok. Predstavovanie šľachtických knižníc sa začína chorvátskymi knižnicami: Bibliotheca Zriniana (Ivan Kosić), Valvarasova knižnica ( Vladimir Magić). Bánfiovskú knižnicu v Dolnej Lindave, Nádašdyovskú knižnicu v Sárvári a Pottendorfe, Baťánovskú knižnicu v Güssingu predstavil István Monok. O Bibliothece Esterházyane informoval Stefan Kőrner a o Pálfyovskej knižnici Eva Frimmová. Knižnicu palatína Juraja Thurzu aj knižnicu Ilešháziovcov priblížila Helena Saktorová a knižnicu Révayovcov Klára Komorová. Každý  profil knižnice dopĺňajú desiatky fotografií dobových dokumentov  s odborným popisom.

Výpravný katalóg medzinárodnej putovnej výstavy je nielen pútavým čítaním, ale aj lákavou pozvánkou na  túto nezvyčajnú expozíciu knižnej kultúry.

Zuzana Galovičová