Môj život s Demi Moore – Peter Holka – Scenár pre Demi

Scenár pre Demi

Scenár pre Demi

Peter Holka: Môj život s Demi Moore, Bratislava, Ikar 2010

Nový román Petra Holku predstavuje mystifikáciu príchodu americkej herečky Demi Moore za učiteľom slovenčiny a dejepisu Petrom Mitterom do neveľkej slovenskej obce v oblasti Ľubietová-Podlipa. Návšteva trvá mesiac a odohráva sa počas pobytu manželky Maše Mitterovej v kúpeľoch. Prózu tvorí prológ a dvadsaťdva kapitol – jednotlivých dní strávených s Demi Moore, pričom vysvetlenie absentujúcich „dní“ daného mesiaca sa uvádza v epilógu.

Charakter postáv sa v priebehu prózy nevyvíja. Základnou substanciou románovej výstavby je dialóg Petra Mittera so známou herečkou. Demi Moore predstavuje pasívnu ženskú stránku obmedzenú na svet erotiky, sexu a na potrebu ostať mladou a krásnou. S jej menom sa v diele spolu s ďalším prívlastkom viažucim sa ku konkrétnej kapitole spája Mitterovo oslovenie, tzv. epiteton constans „milá“.

  Napriek tomu, že názov knihy poukazuje na preslávenú herečku, táto postava je vytvorená so zámerom viesť dialóg so starnúcim učiteľom, prostredníctvom ktorého autor, Peter Holka, vyjadruje názory, myšlienky, filozofiu.

  Dej prvej polovice diela pôsobí statickejšie, tvoria ho prevažne Mitterove klebety zo sveta celebrít a politiky, správy o zvrhlom ľudskom konaní, kritické i cynické úvahy o súčasnej spoločnosti, ktorej vládnu peniaze a moc. Voči svojej osobe však Mitter ostáva ľahostajný, hoci ako sa dozvedáme z listu jeho ženy, ani on nie je bezchybný: „Keď sa teraz obzerám späť, tak vidím, že to nie sú len mesiace, ale celé roky, čo si žiješ v akejsi egoistickej bubline, kam nepreniká takmer nič z okolitého sveta. [...] Nezanedbávaš len mňa, ale aj nášho syna.“ (s.188-189)

  Koncepcia Holkovho románu je motivicky značne inkoherentná, z oblasti literatúry, filmu a hudby autor nečakane, zato plynulo a prirodzene prechádza k politickým záležitostiam, v podobe taroku, veštenia, numerológie a horoskopov preniká do oblasti okultizmu, pristaví sa pri výrobe klobás, následne zotrváva pri tematike erotiky a sexuality. Vzhľadom na profesiu uvedenej postavy a jej markantný záujem o dejiny nás neprekvapia ani časté exkurzy do histórie.

  Výrazná zmena nastáva až vo fiktívnom svete Mitterovho filmového scenára určeného pre Demi. V týchto pasážach vystupujú do popredia už spomínané erotické a sexuálne motívy. Autor sa nebojí otvorene propagovať rozmanité praktiky od pettingu až po švédsku trojku. Predstavy potenciálneho scenáristu vyvrcholia v uskutočnení doteraz len opisovanej telesnej aktivity a končia... Trochu regresívne vyznievajú v rozprávaní učiteľa miestami ťažkopádne floskuly.

  Dojem novátorskej experimentálnej prózy môže v čitateľovi vyvolať nielen neobvyklá tematika a postava svetoznámej Demi Moore, ale aj stretnutie s intertextovosťou vkladaním básní, horoskopov, listov, citácií, spravodajských či historických záznamov, úryvkov kníh i patologických správ do textu. Hoci knižný experiment môže svojou nevšednosťou istý typ čitateľa odradiť, isto si nájde aj mnohých priaznivcov.

Martina Grmanová