Recenzia
Margita Bíziková
16.04.2012

Moja Banská Bystrica - Slavomíra Očenášová-Štrbová

Štrbová

Mesto Banská Bystrica 2011

Viete, ako vzniklo spojenie Za živa v Bystrici, po smrti v  nebi? Sú tri verzie: prvá hovorí o  súlade krásy prírody s  krásou architektúry mesta, druhá sa spája s obdobím prvej Československej republiky, keď bol v meste poriadok, čistota, príjemný a  pohodlný život. Ale je aj verzia, že autormi výroku sú členovia kráľovských spoločností, ktorí pri návšteve mesta videli mladých baníkov umierať po ťažkej drine, a preto verili, že za odmenu pôjdu z bane priamo do neba. Aj toto sa dočítate v knižke Moja Banská Bystrica. Uvedenie prvého vydania bolo súčasťou osláv 755.  výročia založenia Banskej Bystrice v septembri 2010. Publikácia zaujala, rýchle sa vypredala a Mesto Banská Bystrica sa rozhodlo pre druhé doplnené vydanie. Slavomíra Očenášová-Štrbová doňho zapracovala aj odpovede na otázky, ktoré jej kládli deti na besedách. Autorkinou ambíciou bolo prístupne a pre deti príťažlivo ukázať bohatú históriu a kultúru mesta. Zvolila si detských rozprávačov, školáčka Barbora sprevádza po meste svojho bratranca. Cez ich dialóg predstavuje nielen geografiu, históriu, ulice, námestia, stavby a inštitúcie, ale aj vysvetľuje viaceré pojmy. Veľký priestor v publikácii je venovaný osobnostiam, ktoré sa v meste pod Urpínom narodili, alebo tu pôsobili. Nájdeme tu viacero básní, ale aj citácií z literárnych diel, napríklad aj zo spomienok Kláry Jarunkovej, ktorá tu študovala na gymnáziu, báseň Mikuláša Kováča, ale aj text piesne venovanej prisťahovanej Anastazii Kuzminovej, olympijskej víťazke…

Kombináciou dialógu, obrazového materiálu, umeleckých textov a otázok vznikol prívetivý sprievodca po meste. Cítiť z  neho osobný citový vklad a  hrdosť autorky na svoje rodné mesto, ktorú, verme, si vytvoria aj malí Banskobystričania. Napomôcť to môže aj predstavenie Medené mesto. Podľa knižky ho naštudovalo divadlo Harry Teater.