Recenzia
06.02.2008

Moja malá encyklopédia: Poznaj svet

Moja malá encyklopédia: Poznaj svet

Bratislava, Ikar 2007. Preklad Mária Gálová

Bohato ilustrovaná encyklopédia pre deti od troch do šiestich rokov je členená na sedem častí: Ľudské telo, dom v ktorom žijeme, mesto, rastliny a zvieratá, dejiny, svet, vesmír. Tento sled kapitol korešponduje aj s vývinom dieťaťa, ktoré od upretosti na seba a najbližšie okolie čoraz viac do šírky (i výšky a priestoru) poznáva okolitý svet. Každá z častí začína širším, rozkladacím obrázkom, takže je priestor na uvedomenie si zmeny dimenzie.

V kapitole o ľudskom tele je pre tento vekový stupeň veľmi prijateľne spracovaná aj veľmi ošemetná téma - zrod a príchod na svet sestričky, bračeka, jednoducho nového dieťatka. Napokon, je to téma, s ktorou sú malé deti často už od útleho veku konfrontované a odkazovať na budúce vysvetlenie nie je väčšinou najpedagogickejšie. Dejiny sú pochopiteľne frankofónnejšie orientované, podobne vo svetových naj nemôže chýbať Eiffelova veža alebo americká Socha slobody, ktorá nie je až natoľko americká, ako sa zdá, pretože ju Spojeným štátom venovalo Francúzsko. Bodaj by sa aj naše knihy pri prezentácii dejín a sveta dokázali podobne vlastenecky hrdiť, naše deti by boli doma pevnejšie zakorenené, než je tomu v súčasnosti. Francúzsky originál je potrebné pochváliť aj za aktuálnosť, neomeškanosť, akou niekedy trpia naše pôvodné diela: akceptuje len nedávno prijatý konsenzus o tom, že naša slnečná sústava má po novom len osem planét. Dielko teda možno vrelo odporúčať rodičom aj Ježiškovi.

-msch-