Recenzia
28.11.2014

Moje skúsenosti za svetovej vojny - Jozef Klempa

Jozef Klempa bol rodákom z Moravského Svätého Jána, vyučil sa za obuvníka vo Viedni, no ako 20-ročný musel narukovať do armády. O svojich zážitkoch z prvej svetovej vojny, zajatia na ruskom fronte a neskoršom vstupe do légií si viedol podrobné denníky, ktoré v roku 100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny vyšli knižne.

Denníky sa zachovali vďaka rodinnému archívu a úprimnej snahe Klempovej vnučky Viery Meliškovej. Kniha Moje skúsenosti za svetovej vojny (Vydavateľstvo Slovart) je významná najmä preto, že je jedným z mála svedectiev, ktoré zanechali o „veľkej vojne“ prostí vojaci pochádzajúci zo Slovenska. Jozef Klempa narukoval do rakúsko-uhorskej armády v jeseni 1914. Krátko po tom odišiel na východný front bojovať proti Rusom. Po čase ho však ruskí vojaci zajali a začali sa pre neho trpké skúsenosti v zajateckých táboroch, ktoré vyvrcholili jeho vstupom do légií, konkrétne do 7. československého streleckého pluku tatranského. V ňom sa ako vojak zúčastnil bojov na Transsibírskej magistrále. Klempa nám v denníku okrem bojových akcií približuje život, zvyky či vlastnosti miestneho obyvateľstva. Okrem známych sibírskych miest (Tomsk, Jekaterinburg, Vladivostok) sa dozvieme aj o ďalších menej známych miestach v tejto oblasti, o počínaní boľševikov, stratégii generála Kolčaka i o viacerých miestnych „vodcoch“, ktorí terorizovali obyvateľstvo. Zápisky odhaľujú aj každodenný život vojnového zajatca, neskôr legionára. Samozrejme, od Klempu nemôžeme očakávať, aby situáciu na fronte vedel hodnotiť z politologického nadhľadu a poznal rozličné strategické súvislosti či vzťahy na frontových líniách alebo výsledky rokovania politikov. O tento doplňujúci pohľad sa v úvodnej kapitole postaral historik Michal Kšiňan. Jozef Klempa po strastiplnej ceste domov končí svoj denník 1. augusta 1920. V novembri nastupuje do práce na železnici. Jeho denník je úprimným vyznaním o hrôzach vojny a utrpeniach, ktoré spôsobila, ale aj poučením pre dnešnú generáciu napísaným jednoduchým, pútavým a zrozumiteľným jazykom.