Recenzia
06.09.2006

Mušle morských mäkkýšov - S. Peter Dance - Dovolenka v prírode

Dovolenka v prírode

Dovolenka v prírode

S. Peter Dance

Mušle morských mäkkýšov

Bratislava, Ikar 2006

Preklad Miloš Vater

Mnohí z nás si prinášajú z dovolenky pri mori bohatú zbierku mušlí, ale asi len málokto tuší, akým živočíchom pôvodne patrili. Táto publikácia poskytuje zaujímavé informácie o svete morských mäkkýšov, druhom najpočetnejšom živočíšnom kmeni. Existuje asi 80 000 druhov mäkkýšov, sú mimoriadne rozmanité veľkosťou, tvarom a farebnosťou. V úvodnej kapitole Zbieranie schránok sa dočítame, ako sa správať v teréne a správne sa doň vystrojiť, ako schránky čistiť, merať, určovať a skladovať. Táto kniha sa sústreďuje najmä zberateľsky atraktívne druhy. Je rozdelená podľa piatich hlavných systematických tried:  ulitníky, lastúrniky, zubovky, chitóny a hlavonožce. Jednotlivé triedy sú rozdelené do skupín a každá zo skupín je uvedená krátkym opisom všeobecných charakteristík. Heslá informujú o vybraných druhoch danej skupiny prostredníctvom kvalitných fotografií a opisu schránky, uvádza sa aj miesto výskytu, početnosť a ďalšie potrebné informácie na určovanie schránok. Dočítame sa aj o živote mäkkýšov, čo vlastne schránka je, ako rastie, z akých častí sa skladá a kto je jej obyvateľ. Neoceniteľným pomocníkom pri dobrodružstve spoznávania mušlí je aj „kľúč na určovanie schránok“ s postupnými krokmi pre danú triedu a skupinu. Slovníček odborných výrazov na konci knihy je užitočným spoločníkom pri našom poznávaní, aj keď sa autor snažil vynechávať niektoré odborné výrazy, aby zachoval „populárnejší“ charakter knihy. Na tohtoročné cesty k moru sa publikácia stane príjemným a užitočným kamarátom a možno práve vďaka nej budeme čoskoro hrdí vlastníci bohatej zbierky mušlí.