Mysli ako freak - Steven D. Levitt – Stephen J. Dubner

Preklad Zuzana Demjánová
Vydavateľstvo Premedia 2014

„Autori... interpretujú svoj názor na kauzalitu, hľadajú prekvapivé príčiny, aby priniesli nečakané dôsledky.“
 

Ten, kto rozmýšľa ako freak, narúša zaužívané postupy myslenia, s nadšením a odvahou pristupuje k novým výzvam a neváha plávať proti prúdu. Novinár Stephen J. Dubner a inovatívny ekonóm Steven D. Levitt prichádzajú po úspechu prvých dvoch kníh Freakonomics a SuperFreakonomics s tretím pokračovaním Mysli ako freak. Ich spoločné popularizačné publikácie vystrelili na stupnici predajnosti a stali sa najobľúbenejšími autormi literatúry faktu posledného desaťročia. Nápad pozrieť sa na ekonómiu z celkom novej perspektívy, prepojiť ju s kurióznymi témami a výskumami a obohatiť pohľad na ňu nekonvenčnými otázkami je mimoriadnou ideou. V čase, keď nám už nestačia grafy a suchopárne traktáty o stave ekonómie, sa Dubner s Levittom pustili do oblasti, kde bizarnosť, sarkazmus a vzrušujúce napätie nemožno od vedy oddeliť.

Zatiaľ čo v predchádzajúcich dvoch knihách sa autori zamerali viac na príkladové štúdie (ako ovplyvní meno vaše bankové konto, aké prekvapenie spôsobil pozitívny dosah legalizácie potratov), v najnovšej publikácii si „novodobí výskumníci“ posvietili na jadro veci. Dá sa naučiť myslieť ako freak? Kniha však ani zďaleka nepripomína návod na život, opäť zohrávajú úlohu zaujímavé a vskutku originálne príklady. Dá sa samovražedné správanie predpokladať, alebo je na mieste pripustiť si, že o tejto téme ešte stále nevieme takmer nič? A môže za Kobiho celosvetový úspech v jedení párkov v rožkoch obdivuhodný apetít alebo inovatívny prístup? Autori v desiatkach situácií interpretujú svoj názor na kauzalitu, hľadajú prekvapivé príčiny, aby priniesli nečakané dôsledky. Definitívne potvrdzujú, že ekonómia nie je len nudná teória o peniazoch a číslach, ale vďaka vhodným otázkam sa môže stať vzrušujúcou sondou do vývinu spoločnosti a mysle jedincov. Knihe sa nedá uprieť široký záber tém, ani dôsledné spracovanie jednotlivých okruhov. V dôsledku balansovania medzi satirou, vtipom, istou ľahkovážnosťou a solídnejším deduktívnym pohľadom je však čitateľ občas na pochybách, či ide naozaj o relevantný výskum, alebo si z nás autori tak trocha strieľajú.

Tí, ktorí od knihy očakávajú sofistikovaný a odborný rozbor ekonomických teórií, budú pravdepodobne sklamaní. V knihe Mysli ako freak totiž rovina populárna vysoko prevyšuje rovinu náučnú. Avšak to bolo nepochybne cieľom autorov. Prepojiť svet výpočtov a grafov s oblasťou zábavy a humoru. A toto poslanie publikácia napĺňa do bodky.