Recenzia
18.01.2006

Mýty a fakty. Bodka za stredovekom - Régine Pernoudová - Žijeme v zajatí

Žijeme v zajatí

Žijeme v zajatí

Régine Pernoudová

Mýty a fakty. Bodka za stredovekom

Bratislava, Lúč 2005

Preložila Stanislava Moyšová

Francúzska historička  Régine Pernoudová sa podujala na neľahkú úlohu: vyvrátiť naše utkvelé predstavy o tmárskom a krvilačnom stredoveku. I keď knihu napísala ešte roku 1977, na naše kníhkupecké pulty sa v preklade dostala až teraz a nepochybne bude pre každého slovenského čitateľa tematicky nová a zaujímavá. Autorka v ôsmich kapitolách a v poznámkach na okraj vyučovania dejepisu plasticky vykresľuje niekoľko storočí našej minulosti, ktoré stručne nazývame stredovek. Navyše skutočnosť porovnáva s mýtmi, ktoré sa zrodili v nasledujúcich storočiach ako reakcia nového na staré. Pernoudová pripomína, že nové myšlienky, potláčajúce filozofiu i spôsob života predchádzajúcich generácií, vlastne vôbec nové neboli. Toto ,,osvietenecké" nazeranie sme prevzali aj my, nepostavili sme sa k nemu dostatočne kriticky. Navyše trpíme aj za omyly ľahkovážnych historikov, tie sa spopularizovali do legiend a dnes sa často berú ako berná minca. Kto preverí ich tvrdenia v archívoch, kam dlhé desaťročia, ba možno aj stáročia nikto fundovane nenahliadol?

Aj keď je pravda, že vo Francúzsku zostali lepšie zachované historické dokumenty a predmety  ako na našom území, neznamená to, že naša história je už uzavretá. Podľa Pernoudovej je prvoradý záujem občanov o svoje dejiny a ich prístup k pamiatkam. Vo Francúzsku sa za posledné desaťročia tento záujem enormne oživil a prehĺbil. Ctiť si dejiny je predpokladom poznania, že naši predkovia boli často oveľa ušľachtilejšími, bohabojnejšími a úspešnejšími ľuďmi, než za akých ich z novovekého pohľadu považujeme.

Nakoniec niekoľko príkladov z knihy: Traduje sa, že Galilea v stredoveku upálili. Po prvé, nebol upálený, iba uväznený, po druhé, nestalo sa to v stredoveku, ale v osvietenom klasicizme. Ďalší mýtus vyvracia dokázateľný fakt, že ženský aj mužský kláštor vo Fontevraulte spravovala v stredoveku matka predstavená, žiadny opát nejestvoval. Navyše matka predstavená podľa regule musela byť vdovou, aby predtým poznala život v celom rozsahu. Ženy mali často rovnaké hlasovacie právo ako muži, len sa ich hlasovanie zvyčajne nespomína, lebo nebolo ničím nezvyčajné. Takže aj takýto bol stredovek! Chceme sa vyslobodiť z bludných predstáv? Možno by to znamenalo byť dokonca  tolerantnejší, ľudskejší, modernejší.

Pernoudovej kniha sa číta veľmi prístupne. Vyvracia mýtus, že fundované diela musia byť komplikované, zložité a neprístupné širšej čitateľskej verejnosti. Raz darmo: žijeme v zajatí.

–msch–