Recenzia
Eva Bubnášová
22.07.2013

Na východ od raja - John Steinbeck

Preklad Otakar Kořínek
Vydavateľstvo Slovart 2012

Americký spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru John Steinbeck (1902 – 1968) nie je slovenskému čitateľovi neznámy. Prvé preklady jeho diel do slovenčiny začali vznikať ešte v štyridsiatych rokoch minulého storočia (Po západe mesiaca, Ovocie hnevu) a snáď s výnimkou osemdesiatych rokov prinieslo každé ďalšie desaťročie nový text alebo nový generačný preklad. Román Na východ od raja napísal Steinbeck v roku 1952 a u nás vyšiel po prvý raz v roku 1971 v preklade Zdena Pišteka. Nedávno ho Vydavateľstvo Slovart a prekladateľ Otakar Kořínek obliekli do nového šatu.

Kniha je ságou o troch generáciách dvoch amerických rodín – Hamiltonovcov a Traskovcov. Hoci je román rozprávaný z perspektívy Johna Steinbecka, syna Olivie Hamiltonovej, sústreďuje sa najmä na postavu spisovateľovho starého otca Samuela a osudy ich rozvetveného klanu zobrazuje takmer výlučne v spätosti s osudmi rodiny Traskovcov, okolo ktorých sa rozvíja príbeh bratskej lásky a nenávisti, ale i osobného dozrievania. Významné miesto v dejovej osnove zaujíma starozákonný príbeh o Kainovi a Ábelovi, ktorý Steinbeck nanovo podáva cez vzťah Charlesa a Adama Traskovcov a Adamových synov Cabela a Árona. Nejde pritom ani tak o motív bratovraždy, ako o túžbu po náklonnosti a potvrdení vlastnej hodnoty, ktorá sa často stáva hnacím motorom ich konania a spôsobuje, že nezriedka nedokážu rozlíšiť medzi dobrom a zlom. Centrálnou témou celého príbehu je slobodná vôľa a zodpovednosť za vlastné rozhodnutia, pričom jej spracovanie sa neobmedzuje len na dvojice bratov, ale dotýka sa aj ostatných postáv. Kým Traskovci posúvajú dej dopredu, „netraskovci“ dodávajú románu reflexívny charakter. Okrem rozprávača to platí aj o Samuelovi Hamiltonovi a o čínskom sluhovi, ktorých myšlienky o prirodzenosti človeka, vojne, bohatstve či pravde nenútene privedú čitateľa k uvažovaniu. A práve tieto úvahy a podnety si na Steinbeckovom románe cením možno viac než výjavy zo života na americkom Západe na prelome 19. a 20. storočia.

Slovenský preklad diela sa predovšetkým na rovine výberu slov vyznačuje obdivuhodným majstrovstvom. Otakar Kořínek, ktorý sa v roku 2005 podpísal aj pod Steinbeckov román Na plechárni, v ňom naplno odhalil svoj cit pre jazyk. Hoci volí aj menej frekventované slová a slovné spojenia, jeho preklad vôbec nevyznieva archaicky a poskytuje priam pôžitok z čítania. Román Na východ od raja predstavuje klasiku. A klasiky – najmä 600-stranové – nie každému ulahodia. Ak však hľadáte dielo, ktoré je napriek zdanlivému časovému odstupu aktuálne aj dnes, a od knihy očakávate okrem oddychu aj zamyslenie, Steinbeckov titul vás nesklame. Prináša totiž oboje.